Harjun puistot

Harjun puistot

Harjun kampuspuistoa hyödyntää monipuolinen käyttäjäkunta opiskelijoista matkailijoihin ja tapahtumakävijöihin. Harjun puistojen vanhimmat osat ovat 1816 valmistuneen kartanorakennuksen ajoilta. Alueen rakennusten pihapiirien pihat esittelevät erilaisten kasvupaikkojen kasveja, puita ja pensaita perinneperennoista erikoisuuksiin. Puutarhaneuvos Heikki Laaksosen suunnittelema, vuonna 2017 perustettu Lampipuisto toimii viherrakentamisen esittelykohteena.

Monimuotoisista puistoista ja piha-alueista huolehtii pieni joukko alan ammattilaisia ja niitä kehitetään eri alojen tarpeiden mukaisesti monimuotoisena oppimisympäristönä. Yleisö voi tutustua puistoihin vapaasti ympärivuotisesti.

Harjun oppimiskeskuksen kampuspuisto on voittanut laadukkaasti ylläpidetyille viheralueille myönnettävän, kansainvälisen Green Flag Award -tunnuksen kaudelle 2023-2024. Tunnuksen arviointikriteereissä painottuvat saavutettavuus, turvallisuus ja ensiluokkainen kunnossapito.

Hovin puiston lehmukset

Harjun kruununtila syntyi 1812. Ensimmäinen isäntä Anton Elfving rakennutti kartanon päärakennuksen vuonna 1816. Puiston vanhimmat osat ovat oletettavasti samalta ajalta.
Hovin puiston vanhimpia puita ovat päärakennuksen edustalla kasvavat metsälehmukset (Tilia cordata), jotka ovat reilusti yli 150-vuotiaita. 1860-luvulta peräisin olevissa kuvissa metsälehmukset ovat jo täysikasvuisia.

Hovin puisto

Lampipuisto

Harjun lampipuisto on perustettu 2017. Alue toimii viheralan oppimisympäristönä ja viherrakentamisen esittelykohteena. Aluetta rakennetaan vähitellen osana viheralan opetusta.

Tyttö retkellä Lampipuistossa

Pihapiirin pihat

Harjun alueen rakennusten pihat esittelevät erilaisten kasvupaikkojen puutarha kasveja, puita ja pensaita. Kasvivalikoima koostuu aina perinneperennoista vähän erikoisimpiinkin tulokkaisiin.
Kartanon monimuotoisista puistoista ja piha-alueista huolehtii pieni joukko alan ammattilaisia. Pihapiiriä kehitetään eri alojen tarpeiden mukaisesti monimuotoisena oppimisympäristönä.

Tulevaisuudessa Harjuun on tavoitteena rakentaa uusi, hyötykasveista koostuva monipuolinen ekologinen oppimisympäristö puutarha-alan sekä luonto- ja ympäristöalan tarpeisiin. Myös uutta arboretumaluetta suunnitellaan Lampipuiston viereiselle pellolle. Jatkossa on tarkoitus toteuttaa lisäksi monia pienimuotoisempia kehityskohteita, kuten nurmikoiden muuttamista niityiksi ja opastetun monimuotoisuuspolun rakentaminen puiston läpi.