HYTKY – Hyvinvointia ja turvallisuutta Kaakon yhteistyönä

Toteuttajat: Harjun oppimiskeskus Oy, Saimaan ammattiopisto Sampo, Kouvolan ammattiopisto Eduko, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami

Hanketta rahoittaa Opetushallitus
Hanke toteutetaan 9.6.2023 – 31.7.2025

Kohderyhmä
Hankkeen kohderyhmä on Harjun oppimiskeskuksen opiskelijat sekä koko oppilaitosyhteisö.

Tavoitteet
– Opetus- ja ohjaushenkilöstön hyvinvointi- ja turvallisuusosaamisen vahvistaminen
– Kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ennaltaehkäisevän toimintakulttuurien kehittäminen oppilaitoksessa
– Nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäiseminen sekä hyvinvointi- ja turvallisuusosaamisen vahvistaminen toisen asteen oppilaitoksissa
– Vahvistetaan opiskelijoiden vuorovaikutustaitoja ja kehitetään heidän hyvinvointiaan tukevia toimintatapoja.
– Luodaan kohtaamisen paikkoja ja toimintatapoja oppilaitosten aikuisille ja opiskelijoille ja varmistetaan niiden pysyvyys oppilaitosten vuorovaikutuksen rakenteissa
– Vahvistetaan täydennyskoulutuksella ja tukimateriaaleilla toisen asteen opetus- ja ohjaushenkilöstön hyvinvointi- ja turvallisuusosaamista.

Lisätietoja:
Hanna Monola 0440 232 955