Pro Opetustilat

Pro Opetustilat – opetusmaatilojen ja -metsien kehittämisssuunnitelma

Hankkeessa kartoitetaan opetusmaatilojen ja -metsien tämänhetkiset maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman mukaiset toiminnot ja määritellään kullekin opetusmaatilalle maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman osaamista vahvistavat kokeilutoiminnan painopisteet sekä listataan, millaisia TKIO -yhteistyötä opetusmaatilat ja -metsät mahdollistavat.
Hankkeen tuloksena syntyy selkeä käsitys ja työnjako, miten maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman käytänteet näkyvät opetusmaatiloilla ja -metsissä. Kaikille oppilaitoksille luodaan omat vahvuusalueet osana Suomen luonnonvara-alan oppilaitososaamisekosysteemiä. Lisäksi selvitys mahdollistaa uusien ja laajemman oppilaitosten yritysyhteistyön jatkossa sekä nostaa opetusmaatilat ja -metsät maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman käytännön toteutuksien malleiksi.
Pro Opetustilat -hankkeessa kootaan yhteen Suomen kaikki luonnonvara-alan oppilaitosten maa-, puutarha- ja metsätilat kartoittamalla näiden maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman (MISU) mukaiset toimet sekä määritellään oppimisympäristöjen kokeilutoiminnan painopisteet.

Hankkeessa laadittavassa selvityksessä tuodaan esille oppimisympäristöjen mahdollisuudet jatkokäytöstä tutkimusalustoina ja yritysyhteistyössä. Hankkeen kautta päivitetään yhteiset tiedot oppilaitoksista ja luodaan tietokanta, jonka ylläpitäminen on helposti mahdollista valtakunnallisella AgriHubin alustalla.

Oppilaitoksista saatavaa tietoja voidaan käyttää paremmin vertaisoppimisessa, oppilaitosyhteistyön laajentamisessa ja toimintojen profiloinnissa (oppimisympäristöCV). Selvityksen myötä mahdollistuu uuden ja laajemman oppilaitosyhteistyön jatkossa ja nostaa opetumaatilat ja -metsät ilmastosuunnitelman käytännön toteutuksien mallipaikoiksi. Samalla toimialan sisällä (luonnovara-alan muut toimijat; mm. hallinto, tutkimus, neuvonta) saadaan lisättyä tietoisuutta oppilaitoisten tarjoamista oppimis- ja tutkimusympäristöistä.

Hankkeen rahoitus: MMM Hiilestä kiinni- maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus sekä mukana olevien oppilaitosten omarahoitus

Hankeaika 1.8.2023-30.9.2024

Kokonaisbudjetti yhteensä 625 795 euroa

Hankekokonaisuutta hallinnoi Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy

Hankekonsortioon kuuluu yhteensä 20 luonnonvara-alan oppilaitosta ympäri Suomea. Hankkeelle on määritelty alueelliset koordinaattorit (4 kpl), jotka vastaavat oman alueensa toiminnan etenemisestä.

Alueelliset koordinaattorit:

Hamk – Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (Etelä-Suomi)
Jedu – Jokilaaksojen koulutusyhtymä (Pohjois-Suomi)
Kpedu – Keskipohjanmaan koulutusyhtymä (Länsi-Suomi)
Ysao – Ylä-savon Ammattiopisto (Itä-Suomi)

Muut osatoteuttajat:
Ahlmanin koulun Säätiö sr
Koulutuskuntayhtymä Brahe
Hämeen ammatti-instituutti Oy
Harjun Oppimiskeskus Oy
Järviseudun koulutuskuntayhtymä
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Peimarin koulutuskuntayhtymä
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Koulutuskeskus Salpaus – kuntayhtymä
Sasky koulutuskuntayhtymä
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
Työtehoseura ry
Suupohjan koulutuskuntayhtymä
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn