Puutarha-alan ammattitutkinto

Opiskele puutarha-alan ammattitutkinto Harjussa

Puutarha-alan ammattitutkinnossa voi opiskella:

 • Viheraluerakentajaksi
 • Puistopuutarhuriksi
 • Floristiksi

Opinnoissa voi erikoistua viheralueiden rakentamisen osaamisalaan tai viheralueiden kunnossapidon osaamisalaan.

Puutarha-alan ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka on hankkinut alan peruskoulutuksen ja alan työkokemusta tai hankkinut vastaavan osaamisen työelämästä. Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävät tiedot ja taidot. Ammattitutkintojen perusteissa ammattitaitovaatimukset on määritetty siten, että ne vastaavat alan perustutkinnon suorittamista ja sen lisäksi noin kolmen vuoden työkokemusta alalta. Ammattitutkinto antaa kelpoisuuden saman alan ammattikorkeakouluopintoihin.

Puutarha-alan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia puutarha-alan ammattilaisena toimialansa mukaisissa tehtävissä. Hän osaa huolehtia kasvillisuudesta toimialansa vaatimusten mukaisesti. Hän osaa liiketoiminnan periaatteet ja toimia taloudellisesti. Hän osaa huolehtia työturvallisuudesta ja toimia osana ammattialan verkostoa ja työyhteisöä. Puutarha-alan ammattitutkinnon suorittanut osaa edistää kestävää kehitystä toimialallaan.

Floristiikan osaamisala

Harjussa voi opiskella floristiksi Floristiikkatalossa!
Floristin työ vaatii innovatiivista suunnittelua ja toteutusta puutarha-alan kovassa kilpailussa. Floristiikan osaamisalan suorittanut floristi pystyy palvelemaan asiakkaita asiantuntevasti, esittelemään alan tuotteita, antamaan neuvoja valinnoissa sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan tilattuja kukkasidontatöitä käsitellä niihin tarvittavia materiaaleja varmistaen töiden laadun. Hän osaa myös markkinoida floristista alaa monipuolisesti. Floristi voi työskennellä kukkakaupassa, kukkatalossa, puutarhamyymälässä tai muussa floristisen alan työympäristössä yrittäjänä, työyhteisön jäsenenä tai freelancerina floristisen alan ammattilaisena. Floristi on todellinen luovuuden ammattilainen, joka tuo kauneutta ja iloa ihmisten elämään.

Puutarha-alan ammattitutkinnon floristi -koulutus on suunnattu hakijoille, joilla on jo puutarha-alan perustutkinto tai muulla tavoin hankittu kukkasidonnan perusosaaminen. Perustutkinnosta saadut valmiudet antavat pohjan laadukkaaseen kasvituntemukseen, käsityötaitoihin, luovuuteen, stailaukseen sekä kasvien ja materiaalien monipuoliseen käsittelyyn.

Koulutuksen hinta: 400 e/tutkinto tai 200 e/tutkinnon osa

Hae opiskelemaan!

Viheralueiden rakentamisen osaamisala

Viheralueiden rakentamisen osaamisalan suorittaneella viheraluerakentajalla on ammattitaito toimia viheralan tiiminvetäjänä ja hänellä on syvällinen osaaminen viheralueiden rakentamistehtävissä. Hänellä osaa soveltaa kasvillisuus-, ympäristö- ja rakentamisosaamistaan viheralueiden rakentamisessa.

Viheraluerakentaja voi toimia viheralan tiiminvetäjänä viherrakentamisen tehtävissä. Hän voi toimia kuntien, seurakuntien, yritysten tai muiden viherrakentamistöitä tekevien yhteisöjen palveluksessa tai hän voi toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutuksen hinta: 400 e/tutkinto tai 200 e/tutkinnon osa. Hae opiskelemaan!

Viheralueiden kunnossapidon osaamisala

Viheralueiden kunnossapidon osaamisalan suorittaneella puistopuutarhurilla on ammattitaito toimia viheralan tiiminvetäjänä ja hänellä on syvällinen osaaminen viheralueiden kunnossapitotehtävissä. Hän osaa käyttää monipuolista kasvien hoitotöihin ja viheralueiden kunnossapitoon liittyvää osaamistaan erilaisissa viheralueiden kunnossapitotehtävissä.

Puistopuutarhuri voi toimia viheralan tiiminvetäjänä viheralueiden kunnossapidon tehtävissä. Hän voi toimia kuntien, seurakuntien, yritysten tai muiden viheralueiden kunnossapitotöitä tekevien yhteisöjen palveluksessa tai hän voi toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutuksen hinta: 400 e/tutkinto tai 200 e/tutkinnon osa. Hae opiskelemaan!

Tutkinnon rakenne

Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

 • Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 2 kpl
 • Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 2 kpl

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Tiiminvetäjänä toimiminen
 • Kasvillisuusalueiden rakentaminen (Viheraluerakentaja)
 • Kasvillisuusalueiden kunnossapito (Puistopuutarhuri)
 • Asiakkaiden palveleminen floristisella alalla 30 osp (Floristi)
 • Markkinointi floristisella alalla 45 osp (Floristi)
 • Kukkasidontatöiden suunnitteleminen ja tekeminen 45 osp (Floristi)

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Viheralueiden puurakenteiden rakentaminen.
 • Viheralueiden kivirakenteiden rakentaminen
 • Ulkovarustealueiden rakentaminen
 • Viherkattojen ja pihakansien rakentaminen
 • Maanalaisten rakenteiden rakentaminen
 • Viheralueiden vesirakenteiden rakentaminen
 • Kasvillisuusalueiden rakentaminen
 • Kasvillisuusalueiden kunnossapito
 • Viheralueiden rakenteiden kunnossapito
 • Viherkattojen ja pihakansien kunnossapito
 • Hautausmaiden kunnossapito
 • Toiminnallisten viheralueiden tarkastaminen
 • Viheralan yrittäjänä toimiminen
 • Juhlakoristelun suunnitteleminen ja toteuttaminen 30 osp (Floristi)
 • Kasveilla stailaaminen 30 osp (Floristi)
 • Floristisen alan kilpailijana toimiminen 30 osp (Floristi)
 • Puutarha-alan yrittäjänä toimiminen 30 osp (Floristi)
 • Työhön opastaminen 30 osp (Floristi)
 • Toisen osaamisalan tutkinnon osa 30 osp (Floristi)
 • Ammatillinen tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 30 osp (Floristi)

Katso lisätietoja tutkinnon sisällöstä ja muista valinnaisista tutkinnon osista täältä.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto suunnitellaan yksilöllisesti ja se riippuu opiskelijan aiemmasta osaamisesta.

Opiskelijavalinta

Hakijalta edellytetään puutarhatalouden perustutkintoa tai työkokemuksella hankittuja vastaavia tietoja ja taitoja. Motivaatio ja sitoutuminen tutkinnon suorittamiseen sekä halu alalle työllistymiseen ovat tärkeitä valintakriteerejä. Hae opiskelemaan!

Ammattitutkinto- ja oppisopimusopiskelijoiden majoitusmaksu on 10e/yö ja ruokailu opiskelijaravintola Aurassa 5.40€.

Hae opiskelemaan!