Meille töihin

Harjun oppimiskeskuksen avoimet työpaikat

Harjun Oppimiskeskus Oy on Virolahdella toimiva valtakunnallinen luonnonvara-alan oppilaitos, joka järjestää hevostalouden, maatalouden, metsäalan, puutarha-alan sekä luonto- ja ympäristöalan ammatillista koulutusta. Lisäksi luonnonkauniissa ja historiallisessa kartanomiljöössä toteutetaan monipuolisesti elämyksellisiä matkailupalveluja.


APULAISTILANHOITAJA

Harjun oppimiskeskus hakee toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen innostunutta ja ulospäin suuntautunutta maatalouden asiantuntijaa Harjun oppimiskeskuksen opetusmaatilalle 13.5.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan.


Apulaistilanhoitaja vastaa opetusmaatilan toiminnasta ja kehittämisestä sekä ohjaa ja opettaa opiskelijoita maatilan töissä. Tehtäviin kuuluu mm. viljelyn suunnittelu, maataloushallinnon kirjanpitotyöt, EU-tukihakemusten tekeminen, maatilan hankinnat ja investointien suunnittelu. Apulaistilanhoitajana osallistut käytännön töihin opetusmaatilalla, jossa työskentelee lisäksesi kaksi ammattihenkilöä. Opetusmaatilalla on peltoa 170 ha sekä nykyaikainen ja hyväkuntoinen konekalusto.
Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa alan koulutusta (esim. agrologi/agronomi), kokemusta maatalousalan käytännön tehtävistä ja myönteisyyttä kehittämiseen sekä ajanmukaista tietoteknistä osaamista.
Hakijoille luetaan eduksi vastuullinen ja itsenäinen työote, hyvät organisointi- ja ryhmätyötaidot sekä kokemus ja osaaminen ammatillisesta koulutuksesta.
Tarjoamme monipuolisen ja nykyaikaisen työympäristön ja työn sisällön sekä kilpailukykyiset henkilöstöedut.
Valitun on ennen palvelussuhteen alkamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikostaustaote sekä osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva haettuun tehtävään. Tehtävässä sovelletaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta.
Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.


Jatkamme hakuaikaa 10.3.2024 asti. Hakemukset ja CV sähköpostitse osoitteella: suvi.mcintosh@harjunopk.fi. Jo saapuneet hakemukset otetaan huomioon.

Lisätietoja: apulaistilanhoitaja Kari Heimala, p. 0440 232 931

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Harjun oppimiskeskus tarjoaa hevostalouden, luonto- ja ympäristöalan, maa- ja metsätalouden sekä puutarha-alan ammatillista koulutusta. Harjun oppimiskeskus on aloittanut kansainvälisesti ainutlaatuisen hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskuksen kokonaisuuden kehittämisen. Keskus hyödyntää toiminnassaan nykyaikaista aktiivipihattoa.

Harjun oppimiskeskus on saanut 2,5-vuotisen EAKR-hankerahoituksen Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Saatu hanke tukee turpeesta luopumisen alueellista oikeudenmukaista siirtymää selvittämällä, testaamalla ja tutkimalla ratkaisua hevosalan haasteeseen löytää uusi ja kestävä turpeen korvaava kuivikeratkaisu. Näin hanke tukee Suomen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä sekä ympäristöllisten haittavaikutusten korjaamista. Samalla hankkeessa innovoidaan ja kartoitetaan turve-, kuivike-, maa- ja metsätalous- sekä puutarha-alan toimijoille uusia liiketoimintamahdollisuuksia potentiaalisten kuivikkeiden tuotanto- ja huoltoprosesseissa. Näin näille toimijoille ja toimialoille syntyy mahdollisuus löytää korvaavia kestäviä elinkeinoja turvetuotannon tilalle sekä sopeuttaa työvoimaa uusien elinkeinojen pariin. Harjun oppimiskeskus toteuttaa hankkeen yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Etsimme joukkoomme asiantuntevaa ja dynaamista projektipäällikköä määräaikaiseen tehtävään 31.6.2026 saakka. Työ alkaa mahdollisimman pian tai sopimuksen mukaan heti sopivan henkilön löytyessä. Projektipäällikön tehtävänä on vastata hankkeen toteutumisesta ja raportoinnista. Hän koordinoi hankkeen etenemistä suunnitelmien mukaisesti ohjaten hanketoimenpiteiden suunnittelua, toteutusta, arviointia ja vakiinnuttamista sekä vastaa hankkeen kokonaisarvioinnista ja tiedottamisesta eri toimijoille. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää soveltuvaa koulutusta ja sekä päämäärätietoista otetta työhön.

Työtehtävä vaatii itsenäistä työotetta sekä hyviä organisointi- ja ryhmätyötaitoja. Aiempi kokemus kehittämis- tai hanketehtävistä katsotaan hakijan eduksi. Hakijalta toivomme soveltuvaa alan koulutusta (esim. agrologi/agronomi). Arvostamme hyviä verkostoitumis- ja tiimityötaitoja sekä näkemystä digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Tarjoamme monipuolisen ja nykyaikaisen työympäristön ja työn sisällön sekä kilpailukykyiset henkilöstöedut.

Tehtävässä sovelletaan yksityistä opetusalaa koskevaa työehtosopimusta. Tehtävään valitun on esitettävä lain (504/2002 6§) mukainen ote rikosrekisteristä ja hyväksyttävä lääkärintodistus 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta.
Hakemukset osoitetaan 3.3.2024 mennessä osoitteeseen suvi.mcintosh@harjunopk.fi
Lisätietoja tehtävästä antaa Juliska Storskrubb juliska.storskrubb@harjunopk.fi

KAHVILATYÖNTEKIJÄ

Haemme palvelukseemme määräaikaiseen työsuhteeseen 20.5. – 11.8.2024 väliseksi ajaksi kahvilatyöntekijää. Etsimämme henkilö on asiakaslähtöinen ja ulospäinsuuntautunut toimija, joka suoriutuu kesäkahvilamme monipuolisista toimintarutiineista itsenäisesti.

Työssä pärjää hyvin asiakaspalvelevalla reippaalla, ahkeralla ja positiivisella työotteella. Odotamme hakijoilta erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Hakijoilta edellytämme alkoholi- ja hygieniapassia. Muu perehdytys ja mahdolliset koulutukset järjestetään työn puolesta.

Tehtävään valitun on ennen palvelussuhteen alkamista osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva haettuun tehtävään. Tehtävässä sovelletaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Tarjoamme monipuolisen sekä intensiivisen työympäristön ja -tehtävän.

Hakemukset sähköpostilla 10.3.2024 mennessä osoitteeseen: suvi.mcintosh@harjunopk.fi.

Lisätietoja antavat:
ravintolapäällikkö Maija-Liisa Forsell, p. 044 739 4041, maija-liisa.forsell@harjunopk.fi

Jätä avoin hakemus

Mikäli et löytänyt sinulle sopivaa avointa tehtävää juuri nyt, voit lähettää meille avoimen hakemuksen osoitteella suvi.mcintosh@harjunopk.fi.


Meillä työskentelee eri alojen asiantuntijoita, opetus- ja ohjausalan ammattilaisten lisäksi meillä työskentelee myös muun muassa ruoka-, kiinteistö-, hallinto- ja talouspalveluiden, markkinoinnin ja tietohallinnon ammattilaisia. Tarjolla saattaa olla esimerkiksi sijaisuuksia, lyhytaikaisia työtehtäviä sekä muita asiantuntijatehtäviä muun muassa luennoitsijoina ja kouluttajina.