Maatalousala

Opiskele maatalousalan perustutkinto Harjussa!

Suomalaiset kuluttavat suurimmaksi osaksi kotimaisia elintarvikkeita, mikä tekee maatalousalan roolista merkittävän. Kasvi- ja eläinperäiset tuotteet muodostavat maamme elintarviketalouden pohjan. Maatalousala tuottaa raaka-aineita elintarviketeollisuuden käyttöön, joista ne löytävät tiensä tavalliselle kuluttajalle. Tämän kaiken tärkeän työn lisäksi maatalous pitää maaseudun elinvoimaisena.

”Koulutus antaa valmiudet uudenajan monialaiseen maaseutuyrittäjyyteen.”

Harjun oppimiskeskuksessa voi opiskella maatalousalan perustutkinnon. Lähes tuhannen hehtaarin opetusmaatila peltoineen ja metsineen tarjoaa erinomaiset olosuhteet maatalousalan opetukseen. Kotieläintuotantoon liittyviä tutkinnon osia on mahdollista suorittaa työelämässä oppien.

Koulutus antaa valmiudet uudenajan monialaiseen maaseutuyrittäjyyteen. Opiskelija voi laajentaa osaamistaan hyödyntämällä muita Harjussa tarjottavia luonnonvara-alan koulutuksia.

Opiskelu on valtaosin käytäntöä ja tekemällä oppimista, teoriaopintojen antaessa tiedolliset valmiudet maatalousalan eri osa-alueista. Opiskelun keskiössä on opiskelija. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja vaihtoehtoisia opintopolkuja toteutetaan joustavasti.

 

Viljelijän starttikoulutus 8.2.2024

Viljelijän starttikoulutus on sukupolvenvaihtajille suunnattu koulutus. Opiskelijat suorittavat vähintään kaksi tutkinnon osaa yhteensä 30 osp maatalouden perustutkinnosta.

Luonnonvara-alan yrityksessä toimiminen on tutkinnon osa kaikille opiskelijoille ja sen lisäksi opiskelija voi valita joko kasvilajikohtaisen tuottamisen tai metsien hyödyntämisen tutkinnon osan oman mielenkiinnon mukaan. Opintojen kesto ja toteutus määritellään henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa. Pakolliset lähipäivät ovat 8.2., 22.2., 7.3. ja 9.4.2024

Seuraava aloitus 8.2.2024, vielä ehdit mukaan!

 

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinnossa voi opiskella:

 • maaseutuyrittäjäksi

 

Opinnoissa voi erikoistua maatilatalouden osaamisalaan tai maatalousteknologian osaamisalaan.

Maatalousalan perustutkinnon voi suorittaa myös kaksoistutkintona.

harju kuvituskuva

Maaseutuyrittäjä

Maatalousalan koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet uuden ajan monialaiseen maaseutuyrittäjyyteen. Maaseutuyrittäjä voi toimia itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa. Koulutus antaa mahdollisuudet toimia monipuolisissa työtehtävissä myös sivuelinkeinojen kautta ja opiskelijalla on laajat mahdollisuudet valita opintojensa sisällöt.

Työelämälähtöisyys on koulutuksen perusta. Opinnot järjestetään yhteistyössä sopimuskumppanien, modernien maatalousyritysten ja huoltokorjaamoalan yritysten kanssa, jotka aktiivisesti kehittävät yritystensä toimintaa, tuotantoympäristöä sekä omaa osaamistaan.

Maatilatalouden osaajat voivat työskennellä esimerkiksi kasvinviljely- ja kotieläintiloilla. Maatilatalouden osaamisalan suorittanut maaseutuyrittäjä osaa tehdä töitä monipuolisesti erilaisissa maaseutuyrityksissä. Valmistuneella on laajat perustiedot maan kasvukunnon ylläpidosta ja kasvien kasvuun vaikuttavista tekijöistä. Hänellä on hyvät tekniset taidot ja hän osaa käyttää ja huoltaa työssä tarvittavia koneita ja laitteita. Valintojensa mukaisesti hän osaa hoitaa tuotantoeläimiä niiden hyvinvointia edistäen, harjoittaa suunnitelmallista metsätaloutta, palvella asiakkaita tai käyttää ja suunnitella yrityksensä tuotantoteknologiaa sekä toimia rakennuttajana.

Maatalousteknologiaan suuntautunut voi työskennellä esimerkiksi maatalouskoneurakoitsijana, huoltokorjaamossa tai maataloustarvikekaupassa.
Osaamista hankitaan tekemällä maatalouskoneiden käyttöön, huoltoon ja korjaukseen liittyviä töitä työssäoppimispaikoilla sekä oppilaitoksen pelloilla.
Maatalousteknologian osaamisalan suorittanut maaseutuyrittäjä osaa järjestää työnsä työturvallisuusmääräysten mukaisesti tuotantoteknologiaan liittyvissä tehtävissä. Hän hyödyntää tietotekniikkaa tuotannon suunnitteluun ja seurantaan. Hän osaa toimia kustannustietoisesti ja arvioida toiminnan kannattavuutta sekä toimia ympäristövastuullisesti.

Peltomaisema.

Maatalousalan tutkinnon rakenne:

Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

 • Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 80 osp
 • Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 65 osp
 • Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Toiminta maatalousalalla
 • Luonnonvara-alan yrityksessä toimiminen
 • Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen 
 • Maatalousyrittäminen

Valinnaisten tutkinnon osien kautta voit suuntautua:

 • Peltokasvien tuottamiseen
 • Maatalousteknologiaan
 • Eläinten hoitamiseen

Katso lisätietoja tutkinnon sisällöstä ja valinnaisista tutkinnon osista täältä.

Maatalousalan perustutkinnon koulutuksen kesto:

Opinnot kestävät keskimäärin kolme vuotta. Koulutuksen kestoon vaikuttaa opiskelijan aiempi osaaminen. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Opiskelijavalinta maatalousalalle:

Maatalousalan perustutkinnon maaseutuyrittäjän koulutus soveltuu ammatinvaihtajille, maatiloilla työskenteleville, omistajille tai sukupolvenvaihdosta suunnitteleville tai maatalousalalle aikoville tai muuten alasta kiinnostuneille sekä pohjaksi jatko-opintoihin tähtääville.

Motivaatio ja sitoutuminen tutkinnon suorittamiseen sekä halu alalle työllistymiseen ovat tärkeitä valintakriteerejä. Hae opiskelemaan!

Jatko-opintomahdollisuudet:

Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä esim. ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, agrologi (AMK). Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tai maisterin tai metsänhoitajan tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.