OSUVA

OSUVA-hankkeessa päätavoitteena on oppimisen tuen kokonaisvaltainen kehittäminen keskeyttämisten vähentämiseksi benchmarking yhteistyönä. Hankkeessa vahvistetaan opettajien HOKS- ja uraohjausosaamista vertailemalla eri käytäntöjä. Lisäksi pyritään kehittämään opiskelijoiden perusosaamista OPVA-opintojen avulla. Tämä edistää molempien oppilaitosten oppimisen tuen toimintakulttuuria, parantaen laatua, työprosesseja ja työtapoja.

Toteuttajat:
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä JAMI, Harjun oppimiskeskus

Kesto:
1.1.2024-30.6.2025

Rahoittaja:
Opetushallitus

Kohderyhmä:
Hankkeen keskeisimmät kohderyhmät ovat ammatillisen tutkintokoulutuksen opettajat, työpaikkaohjaajat, opiskeluhuoltohenkilöstö, opiskelijat ja huoltajat.

Tavoitteet:
Hankkeen keskeisinä tavoitteina on vahvistaa opiskelijoiden opintojen suunnittelua ja tuen ja ohjauksen kehittämistä. Opintojen suunnittelua vahvistetaan opiskelijoiden positiivista toimijuutta ja osaamisidentiteetin kehittymistä, mikä puolestaan rohkaisee heitä ottamaan enemmän vastuuta omasta oppimisestaan ja opintojensa etenemisestä. Ohjauksen ja tuen kehittämisen kautta pyritään parantamaan erityisopetuksen ja ohjauksen suunnitelmia sekä prosessikuvauksia. Tavoitteena on selkeyttää ja tiivistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Lisäksi pyritään vahvistamaan oppilaitosten erityistä tukea ja ohjausta koskevaa toimintakulttuuria.

Toimenpiteet:
Hankkeen aikana pilotoidaan osaamispassi opiskelijoiden käytössä ja kehitetään yhteistyössä eri sähköisiä lomakkeita. Päivitetään ohjauksen ja tuen suunnitelmat ja prosessikuvaukset ja valmennetaan opettajia suunnittelemaan pedagogisia tukitoimia ja ohjausta erilaisiin oppimisympäristöihin.

Lisätietoja:
Jaana Väyrynen
0440 232 957
jaana.vayrynen@harjunopk.fi