Agrologin AMK-tutkinto

Agrologin AMK-tutkinto

Savonia ammattikorkeakoulu toteuttaa agrologikoulutusta myös Kymenlaaksossa. Monimuotototeutukseen on mahdollista osallistua pienryhmässä, joka toteutetaan kysynnän mukaan Virolahdella niin, että lähiopetuspiste sijaitsee Harjun Oppimiskeskuksessa. Monimuotototeutukseen haettaessa koulutuspaikkakunta on kuitenkin Iisalmi. Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.–27.3.2024. Hakulomakkeen löydät Opintopolusta: www.opintopolku.fi.

Agrologin AMK-tutkinto valmistaa sinut toimimaan luonnonvara-alan ammattilaisena, joka luo edellytyksiä vastuulliseen ruuantuotantoon. Agrologi voi kehittää ruuantuotantoa asiantuntijana esimerkiksi neuvonnan, maatalouskaupan, hallinnon, kehittämishankkeiden tai koulutuksen parissa. Koulutus antaa erinomaiset valmiudet myös yrittäjänä toimimiseen.

Agrologina tunnet maatalouden biologiset prosessit, maaseutuelinkeinojen ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen sekä maaseudun monipuolisen yritystoiminnan. Osaat hyödyntää työssäsi tarkoituksenmukaisia tuotantovälineitä ja teknologiaa. Tutkintoon voi sisällyttää myös hevostalouden opintoja.

Voit suorittaa tutkinnon päivä- tai monimuoto-opiskeluna, jotka koostuvat lähitunneista, verkko-opinnoista ja itsenäisestä opiskelusta. Monimuotototeutuksessa itsenäisen opiskelun määrä on suurempi ja laadukasta lähiopetusta tarjotaan noin viikon verran kuukaudessa.

Opintojen aikana pääset ratkomaan työelämälähtöisiä tehtäviä yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa. Harjoitteluissa kasvatat osaamistasi ja verkostojasi yhteistyöyrityksissä ja organisaatioissa.

Luot tulevaisuutesi aktiivisena opiskelijana yhdessä opiskelijatovereidesi ja työelämän kanssa. Savonian henkilöstö auttaa sinua urapolkusi rakentamisessa. Savoniasta valmistuttuasi olet verkostoitunut ja kansainvälisesti ajatteleva agrologi, joka ymmärtää maaseutuelinkeinoissa tapahtuvat muutokset.

www.savonia.fi

Lisätietoa koulutuksesta:

Esite>>


agrologi (AMK), monimuotototeutus

 

hakijapalvelut@savonia.fi

Lisätietoa koulutuksesta:
Yliopettaja Heli Wahlroos, heli.wahlroos@savonia.fi 044 785 6656

Savonia logo