AIRIDE – Ratsastusalan uudet älykkäät oppimismenetelmät ja teknologiat

 

AIRIDE – Ratsastusalan uudet älykkäät oppimismenetelmät ja teknologiat hanke, A7753

Hankkeen nimi: AIRIDE – Ratsastusalan uudet älykkäät oppimismenetelmät ja teknologiat hanke, A7753

Projektin kesto: 1.9.2021 – 31.8.2023

Rahoittaja: Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia, REACT-EU-rahoitus

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Toteuttaja ja koordinaattori: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Osatoteuttajat: LAB-ammattikorkeakoulu ja Harjun oppimiskeskus Oy

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat suoraan hevosalan oppilaitokset ja ratsastuskoulut. Epäsuorasti kohderyhmiä ovat muiden alojen ammatilliset oppilaitokset, joiden opetukseen kehitettyjä menetelmiä voidaan hankkeen jälkeen soveltaa.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on luoda ylimaakunnallinen AIRIDE tutkimus- ja kokeiluympäristö, joka palvelee valtakunnallisesti ratsastusalan sekä tutkimus- ja koulutusalan yrityksiä ja yhteisöjä. AIRIDE keskittyy ratsastusalan koulutus- ja oppimisprosesseihin, mutta sen tuloksia voidaan soveltaa myös monenlaisissa muissa tutkimuksissa ja opetuksessa, joissa tarvitaan mm. fyysisiä ja kognitiivisia valmiuksia.

Hankkeessa on tarkoitus kehittää LUT-yliopiston tutkijoiden, fysioterapian ja hevosalan opettajien välisenä yhteistyönä täysin uudenlaisia kvantitatiivista dataa hyödyntäviä oppimisprosesseja, joissa hyödynnetään sensori- ja simulaattoritekniikkaa sekä keinoälyyn perustuvia tutkimus- ja analysointimenetelmiä.

Tavoitteena on tiivistää oppilaitosten ja tutkimuslaitosten yhteistyötä alueellisesti, sekä luoda Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueille maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen ratsastusalan osaamiskeskittymä. Hankkeella pyritään edistämään alueen hevosalan yritystoiminnan edellytyksiä uusien oppimismenetelmien ja teknologioiden kautta.

Toteutus

Hanke toteutetaan LUT-yliopiston, LAB-ammattikorkeakoulun ja Harjun oppimiskeskuksen yhteistyönä. Hankkeessa hyödynnetään LUT-yliopiston ja Harjun oppimiskeskuksen simulaattoriympäristöjä, sekä Harjun oppimiskeskuksen UWB-teknologiaa. Tutkimuksen testiratsastajina toimivat Harjun oppimiskeskuksen opiskelijat sekä kokeneena referenssiratsastajana SM-tason kouluratsastaja. Ratsastajien suorituksien tarkastelussa hyödynnetään mm. bio-signaaliantureita.

Tulokset

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uudenlaisia älykkäitä biosignaalimittauksiin perustuvia kvantitatiivisia oppimismenetelmiä. Hankkeen tulokset pyritään tulevaisuudessa saamaan oppilaitosten ja ratsastuskoulujen käyttöön. Tarvittavan teknologian hinta voi olla liian kallis investointi yksittäisille talliyrittäjille, mutta esim. mobilisoitua palvelua tarjoava yritystoiminta voisi olla valtakunnallisesti kannattavaa. Hankkeen tuloksista tiedotetaan kansainvälisesti tiedelehdissä, sosiaalisessa mediassa ja hevosalan foorumeilla. Tuloksia esitetään myös hevosalan messuilla ja tapahtumien yhteydessä.

Lisätietoja:

Storskrubb Juliska, 044 046 0879
juliska.storskrubb@harjunopk.fi