Luonto- ja ympäristöala

Opiskele luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Harjussa!

Harjun oppimiskeskuksessa luonto- ja ympäristöalan perustutkintoa opiskelevalla opiskelijalla on opiskeluympäristönään ainutlaatuinen kartanomiljöö Salpalinjan ja itäisen Suomenlahden välittömässä läheisyydessä. Lähes tuhannen hehtaarin opetusmaatila peltoineen ja metsineen tarjoaa erinomaiset olosuhteet luonto- ja ympäristöalan opetukseen.  Luontoalan  opetuksessa hyödynnetään lisäksi Vahtivuoren luonnonnäyttämöä ja luonnonvaratuottajien opetuskeittiötä. Lisäksi koulutuksen aikana retkeillään kansallispuistoissa aina Valkmusasta Ylläkselle asti.

”Luonto-ohjaaja osaa toimia luontoon liittyvissä ohjaustehtävissä. ”

Koulutuksessa opitaan laaja-alaisesti luonto- ja ympäristöalalla tarvittavia taitoja. Luonto-ohjaaja osaa toimia luontoon liittyvissä ohjaustehtävissä. Hänellä on hyvät tiedot luonnosta ja hän osaa kertoa ryhmälle luonnosta sekä huolehtia ryhmän turvallisuudesta. Luonnonvaratuottaja osaa hyödyntää paikallista luontoa luonnontuotealalla. Hän osaa kerätä marjoja, sieniä ja yrttejä sekä jatkojalostaa niitä tuotteiksi.

Opiskelu on valtaosin käytäntöä ja tekemällä oppimista, teoriaopintojen antaessa tiedolliset valmiudet luonto- ja ympäristöalan eri osa-alueista. Opiskelun keskiössä on opiskelija. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja vaihtoehtoisia opintopolkuja toteutetaan joustavasti.

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa voi opiskella:

 • luonto-ohjaajaksi
 • luonnonvaratuottajaksi

Voit suorittaa koko tutkinnon tai opiskella tutkinnon osia. Tutustu lähiaikoina alkaviin koulutuksiimme linkistä alla!

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon voi suorittaa myös kaksoistutkintona.

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alainen osaaminen luonto- ja ympäristöalalta ja hän osaa toimia kestävällä tavalla ja huolehtia turvallisuudesta omalla toimialallaan.

Lisätietoja: Luonto- ja ympäristöalan opettaja Miia Tähtinen, miia.tahtinen@harjunopk.fi, p. 044 023 2997 

Luonto-ohjaaja

​Luonto-ohjaaja osaa toimia luontoon liittyvissä käytännön ohjaustehtävissä. Hän omaa hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä sekä osaa kertoa ryhmälle luonnosta ja huolehtia ohjaustoiminnassa tarvittavista välineistä. Luonto-ohjaaja osaa huolehtia ryhmän turvallisuudesta ja toimia asiakaslähtöisesti.

Koulutuksessa keskiöön nousevat omat luonnossa liikkumisen taidot, ohjaaminen ja luontoelämysten tuottaminen.  

Luonnonvaratuottaja

​Luonnonvaratuottaja osaa hyödyntää paikallista luontoa luonnontuotealalla. Luonnonvaratuottaja osaa viljellä tai kerätä raaka-aineensa luonnosta. Painopiste on luonnon hyödyntämisessä ja tuotteiden jatkojalostuksessa, palveluiden suunnittelussa, tuotannossa ja markkinoinnissa. Hän tuntee kattavasti luonnontuotealan toimijoita ja luonnontuotteita.

harju kuvituskuva

Luontoalan tutkinnon rakenne:

Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

 • Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 70 osp
 • Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 75 osp
 • Yleiset tutkinnon osat 35 osp

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Kestävällä tavalla toimiminen
 • Luonnossa ohjaaminen (luonto-ohaaja)
 • Luonnontuotteiden kerääminen (luonnonvaratuottaja)

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Erityisryhmien ohjaaminen luonnossa
 • Luontoperustaiset hyvinvointipalvelut
 • Luonto-ohjaamisen erityisosaaminen
 • Maastoretken ohjaaminen
 • Tuotteiden valmistaminen luonnonmateriaaleista
 • Kädentaidoissa ohjaaminen
 • Elintarvikkeiden valmistaminen luonnontuotteista
 • Hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteilla

 

Katso lisätietoja tutkinnon sisällöstä ja muista valinnaisista tutkinnon osista täältä.

Luontoalan koulutuksen kesto:

Koulutuksen kesto suunnitellaan yksilöllisesti ja se riipuu opiskelijan aiemmasta osaamisesta.

Opiskelijavalinta luontoalalle:

Motivaatio ja sitoutuminen tutkinnon suorittamiseen sekä halu alalle työllistymiseen ovat tärkeitä valintakriteerejä. Opiskelemaan voi hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Hae opiskelemaan!