Pitovoimaa Luvan opintoihin

Kesto

15.12.2020–30.6.2022

Budjetti

371 000 €, josta Harjun osuus 81 000€

Rahoittaja

OPH

Tavoite

Tavoitteena on ehkäistä luonnonvara-alan opintojen keskeyttämistä ja vahvistaa alalle hakeutuvien opiskelijoiden kuvaa alan opinnoista ja niiden etenemisestä sekä suorittamisen tavoista. Tavoitteena on kehittää opintoihin kiinnittymisen malleja sekä opinto-ohjausta luonnonvara-alan erityispiirteet huomioiden. Pitovoimaa Luvan opintoihin -hankkeen tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden oman toiminnan kautta yhteisöllisyyttä, ryhmäytymistä ja yhteisöön kuuluvuutta.

Kohderyhmä

Pitovoimaa Luvan opintoihin -hankkeen kohderyhmää ovat luonnonvara-alan opiskelijat huomioiden myös erityinen tuki ja maahanmuuttajat. Kohderyhmänä ovat myös opinto- sekä opiskeluhuollon henkilöstö, asuntolatoiminnasta vastaavat ja nuorisotoimen- sekä soten yhteistyökumppanit erilaisten palveluiden tuottajina.

Valtakunnallista hanketta koordinoi:

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat:

Hyria Koulutus Oy, Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä – Lappia, Järviseudun koulutuskuntayhtymä, Harjun oppimiskeskus Oy, Raahen koulutuskuntayhtymä ja Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja:
Taina Lehtiniemi
044 023 2999
taina.lehtiniemi@harjunopk.fi

Tulokset

Hankkeen tuotokset on koottu Thinglink -alustalle. Alustalle on myös tuotu materiaalia yhteishankkeista tai muuten hyviksi havaituista materiaaleista. Kehittämistyö ja sen tulokset on luokiteltu seuraavin otsikoin:

Opiskelijoiden osallistaminen

Hakuvaiheen ohjaus

Opintoihin kiinnittymisen tukeminen

Ohjauksen kehittäminen

Yhteistyö Nuoskan kanssa

Kaikki materiaalit löytyvät julkisesti jaettavasta Thinglink: ThingLink Scenario ”Päävalikko”

Thinglink -linkki löytyy myös EAO-sivuston materiaaleista Pitovoimaa Luvan opintoihin Thinglink – Avointen oppimateriaalien kirjasto (aoe.fi).

Thinglink -alustan toivotaan toimivan luonnonvara-alan oppilaitosten infoboxina ja vinkkeinä oman toiminnan kehittämiseen. Materiaalia on erityisen hyödyllinen luonnonvara-alan asuntolatoiminnassa mukana oleville, opinto-ohjaajille sekä muille ohjaustyötä tekeville.