Järjestyssäännöt

Harjun oppimiskeskuksen järjestyssäännöt

Tämä järjestyssääntö koskee oppilaitoksen opiskelijoita, kurssilaisia ja henkilökuntaa. Järjestyssäännöt ovat voimassa kaikessa Harjun toiminnassa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa koko oppilaitoksen alueella ja oppilaitoksen ulkopuolella. Työpaikoilla noudatetaan lisäksi työpaikan sääntöjä ja määräyksiä.

1. Oppilaitoksessa jokaisella opiskelijalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön sekä henkiseen ja fyysiseen koskemattomuuteen. Kaikenlainen henkinen ja fyysinen kiusaaminen, häirintä sekä väkivalta on kielletty, myös sosiaalisessa mediassa.

2. Oppilaitoksen virallinen tiedotuskanava opiskelijoille ja huoltajille on Wilma. Lisäksi jokaisen opiskelijan tulee ottaa käyttöön oppilaitoksen tarjoama Microsoft Office365-ohjelmisto.

3. Opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei poissaololle ole perusteltua syytä (L531, 94§). Opiskelijan on osallistuttava myös sovittuihin tapaamisiin kuten HOKS-tapahtumiin, kuulemistilaisuuksiin, ohjaustapaamisiin jne.

4. Opiskelijan tulee suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti (531/2017, 94 §). Jokainen on velvollinen omalla käyttäytymisellään edistämään työrauhaa, siisteyttä, viihtyisyyttä ja työturvallisuutta sekä noudattamaan hyviä tapoja.

5. Noudata opiskelijaravintolassa siisteyttä, hyviä ruokailutapoja ja henkilökunnan antamia ohjeita sekä ruokailuaikoja. Ruokailuun tultaessa ulkovaatteet ja päähineet jätetään naulakkoon.

6. Muista tuoda avoimesti esille henkilökohtaistamiskeskusteluissa (HOKS-keskustelut) mahdolliset oppimisvaikeutesi tai muut asiat, jotka vaikuttavat opintojesi etenemiseen tai esimerkiksi asumiseen oppilaitoksen asuntolassa.

7. Noudata poissaoloista annettuja ohjeita. Poissaoloista on aina ilmoitettava! Keskustele hyvissä ajoin tilapäisestä poissaolostasi vastuuopettajan kanssa. Alle viikon poissaolon hyväksyy vastuuopettaja. Pidemmät tilapäiset poissaolot hyväksyy vastuuopettajan puoltamana apulaisrehtori. Toimita yli kolme päivää kestävästä sairauspoissaolosta vastuuopettajalle lääkärin tai sairaanhoitajan todistus.

8. Käytä matkapuhelinta tai muita mobiililaitteita sekä kameroita opiskelu- ja ohjaustilanteissa vain opettajan luvalla. Noudata kamerakännykän käytössä hyviä tapoja ja huomioi yksityisyyden suoja sekä työpaikan säännöt. Muista, että oppilaitoksen alueella ja tilaisuuksissa ja työpaikoilla kuvaaminen sekä otetun kuva- ja äänimateriaalin julkaiseminen ja tallentaminen ilman asianomaisten lupaa on kiellettyä.

9. Ruokien ja juomien nauttiminen luokissa on kielletty.

10. Oppilaitos ei vastaa alueellaan olevasta yksityisestä omaisuudesta, arvoesineistä tai rahoista.

11. Moottoriajoneuvot säilytetään niille osoitetuilla pysäköintitunnuksin merkityillä hiekkakentillä. Moottoriajoneuvojen tarpeeton käyttö oppilaitoksen alueella on kielletty.

12. Sinulla tulee olla voimassa oleva ajo-oikeus sekä oppilaitoksen kirjallinen lupa kuljettaaksesi itsenäisesti oppilaitoksen moottoriajoneuvoa. Jokaisen tulee noudattaa turvallista ajotapaa ja käyttää kyseisen ajoneuvon turvavarusteita (esim. mönkijällä kypärä). Oppilaitoksen alueella on voimassa 30 km/h nopeusrajoitus, tarvittaessa tulee noudattaa alhaisempaa nopeutta.

13. Liikkuessasi pimeällä käytä heijastimia. Hevosen kanssa liikkuessasi muista myös hevosen heijastimet.

14. Noudata tinkimättömästi työ- ja paloturvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä. Käytä työtehtäviin tarkoitettuja suoja- ja turvallisuusvarusteita ohjeiden mukaan. Älä koskaan poista työkoneesta tai -laitteesta suojalaitteita.

15. Muista, että jokaisella on ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan turvallisuuspuutteista. Mahdollisen vahingon sattuessa ilmoita siitä opettajalle tai työnjohdolle välittömästi. Sairaus- ja onnettomuustilanteissa anna ensiapua.

16. Peitä tai poista näkyvillä olevat lävistyskorut tai riippuvat korut, kun toimit oppilaitoksen oppimisympäristöissä sekä työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa käytännön töissä.

17. Käsittele oppilaitoksen omaisuutta huolellisesti. Ilmoita omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta välittömästi henkilökunnalle. Olet korvausvelvollinen vahingosta, jonka aiheutat tahallasi tai huolimattomuudellasi, niin kuin laissa on tarkemmin määrätty.

18. Tupakointi ja tupakointivälineiden, myös nuuskan ja sähkötupakan käyttö ja näkyvä esilläpito on kielletty oppilaitoksen alueella sekä oppilaitoksen toiminnassa.

19. Päihteiden ja huumausaineiden hallussapito, säilytys ja niiden käyttö sekä vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty oppilaitoksen alueella ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa. Myös lääkkeiden väärinkäyttö on kielletty.

20. Päihderikkomusta pidetään aina vakavana ja asiasta ilmoitetaan aina alaikäisten kohdalla huoltajalle sekä asiasta tehdään lastensuojeluilmoitus.

21. Aseiden, teräaseiden, ammusten, kuula-aseiden ja erilaisten väkivaltaan käytettävien tai muuten vaarallisten esineiden käyttö, tuonti ja säilyttäminen on kielletty oppilaitoksen alueella sekä oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa. Kielto koskee myös räjähteitä, ilotulitteita ja muita vastaavia tuotteita.

22. Aseiden käyttöä ja hallussapitoa pidetään aina vakavana ja asiasta ilmoitetaan aina alaikäisten kohdalla huoltajalle sekä asiasta tehdään lastensuojeluilmoitus.

23. Järjestyssääntörikkomuksista on erillinen ohje.