Kansainvälistyvä Harju

Hankkeen tehtävänä on oppilaitoksen kansainvälisen toiminnan uudelleenkäynnistäminen koronasulun jälkeen. Tavoitteena on luoda kansainvälisyysstrategia, jonka pohjalta voidaan tulevaisuudessa hakeutua Erasmus + -ohjelmaan. Hanke konkretisoituu ulkomaisen yhteistyöoppilaitoksen etsimiseen, yhteistoiminnan käynnistämiseen sekä eri yhteistyömuotojen pilottikokeilujen läpivientiin.

Kesto: Hankeaika 1.2.2023–31.12.2024
Rahoittajat: William ja Ester Otsakorven Säätiö, Harjun Oppimiskeskus
Toteuttaja: Harjun Oppimiskeskus

Kohderyhmä

Kansainvälinen yhteistyö antaa sekä opettajille että opiskelijoille erilaisia näkökulmia ja uusia työkaluja helpottamaan vastaamista nopeasti muuttuvan maailmantilanteen ja toimintaympäristön haasteisiin. Hanke hyödyttää omalta osaltaan myös alueen yrittäjiä ja yrityksiä kansainvälisen verkostoitumisen ja opiskelijoiden liikkuvuuden kasvun kautta.

Toteutus ja tavoitteet

Projektin tavoitteena on käynnistää yhteistyö yhden ulkomaalaisen toisen asteen luonnonvara-alan oppilaitoksen kanssa ja luoda kansainvälisyysstrategia, joka takaa kansainvälisen toiminnan jatkuvuuden ja turvaa siitä saatavat hyödyt myös projektin loppumisen jälkeen. Tämän hankkeen aikana toimenpiteet käynnistetään hevosalasta ja kansainvälistä toimintaa laajennetaan jatkossa koskemaan kaikkia oppilaitoksemme opetusaloja (hevos- puutarha-, maatalous-, metsä- sekä luonto- ja ympäristöalaa).

Toimenpiteet

Kansainvälisen oppilaitosyhteistyön käynnistäminen, kouluvierailut, digisillan luominen ja asiantuntijuusvaihto sekä oppilaitoksen tavoitettavuuden kehittäminen ja työelämäyhteistyön monipuolistaminen.

Lisätietoja:
Minna Uronen, 0440232959
minna.uronen@harjunopk.fi