Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.harjunopk.fi ja on laadittu 15.3.2022 sekä julkaistu 18.3.2022. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Saavutettavuus

Verkkosivuja koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Laki velvoittaa julkista sektoria noudattamaan Euroopan Unionin saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia. WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) on kansainvälinen ohjeistus verkkosisältöjen saavutettavuudesta. Lain mukaan verkkosivustojen ja sovellusten on täytettävä WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerit.

Saavutettavat digitaaliset palvelut ovat helppokäyttöisiä kaikille käyttäjille, myös ikääntyneille ja eri tavoin toimintarajoitteisille ihmisille. Kun saavutettavuus on huomioitu, mahdollisimman monet ihmiset voivat käyttää sähköisiä palveluita itsenäisesti.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Harjun oppimiskeskuksen verkkosivusto vastaa suurilta osin vaatimuksia täyttäen AA- ja AAA-kriteerit osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä. Kehitämme sivustoa vastaamaan vaatimuksia osana sivuston jatkuvaa ylläpitoa ja kehitystä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain noudattamatta jättäminen ja kohtuuton rasite:

  • Harjun oppimiskeskuksen sivusto sisältää liitetiedostoja (pdf), joista kaikki eivät ole saavutettavia.
  • Havaittavassa tekstivastineissa on puutteita, kuten videoiden tekstityksissä.

Puutteet pyritään korjaamaan osana sivuston jatkuvaa kehittämistä.

Palvelun saavutettavuus on arvioitu Loopy Oy:n toimesta.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Palautetta saavutettavuuteen liittyvissä asioissa Harjun oppimiskeskus Oy:lle voit antaa sähköpostilla: oppimiskeskus@harjunopk.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle Harjun oppimiskeskus Oy:lle. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta kohtuullisessa ajassa, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000