Mittarit hevosen hyvinvoinnin arviointiin

Mittarit hevosen hyvinvoinnin arviointiin -hanke edistää hevosten hyvinvoinnin ja lajityypillisten käyttäytymistarpeiden toteutumisen luotettavaa arviointia. Hevosten hyvinvoinnin määrittämiseen ei Suomessa ole käytössä standardoituja tutkimukseen perustuvia mittareita.


Kesto: Hankeaika 1.4.2022 – 31.12.2024


Rahoittaja: EU-osarahoitteinen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022).


Toteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Harjun oppimiskeskus yhteistyössä Suomen Hippos ry:n ja Suomen Ratsastajainliitto ry:n kanssa.

Kohderyhmä

Kohderyhminä ovat hevosalan yrittäjät ja hevostoimintaa harjoittavat maatilat. Hyödynsaajia ovat myös hevosalan järjestöt ja muut alan toimijat. Hankkeen tulokset ja hyöty leviävät koko Suomeen hanketoimijoiden kattavien valtakunnallisten verkostojen kautta.

Toteutus ja tavoitteet

Hanke toimii Keski-Pohjanmaalla sekä Hämeen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueilla. Auditointijärjestelmän soveltuvuutta pilotoidaan erilaisissa talliympäristöissä eri puolilla hankealuetta.
Hankkeen tavoitteena on kehittää hevostallien ja hevosalan yritysten auditointiin soveltuva mittaristo, joka on tutkittuun tietoon perustuva ja helposti käytettävä, ja jonka avulla voidaan objektiivisesti tarkastella hevosten hyvinvointia erilaisissa pitopaikoissa. Mittariston sovellusta on tavoitteena jatkossa hyödyntää varsinaisten auditointien lisäksi tallien omavalvontatyökaluna.

Toimenpiteet

Hankkeen tuloksia ovat Welfare Quality® -järjestelmään perustuva, pilotoitu protokolla hevosen hyvinvoinnin mittaamiseen Suomessa sekä työkalu tallien omavalvontaan, kuvaus kehitetystä hevosten hyvinvointia edistävästä toimintamallista, verkkoalusta tiedon jakamiseen, kuvaus Welfare Quality® -protokollan käytöstä eri eläimillä ja eri maissa sekä kooste hevosten hyvinvointiin ja lajinomaiseen käyttäytymiseen liittyvästä tutkimustiedosta.


Lisätietoja: Katri Korpi p. 044 088 7606
katri.korpi@harjunopk.fi
https://hevostenhyvinvointi.fi/