Hevostalouden perustutkinto

Opiskele hevostalouden perustutkinto Harjussa

Harjun oppimiskeskuksessa hevostalouden perustutkintoa opiskelevalla opiskelijalla on opiskeluympäristönään ainutlaatuinen kartanomiljöö nykyaikaisine talli- ja hevosurheilualueineen. Harjun oppimiskeskus on ensimmäinen oppilaitos Suomessa, jossa on aktiivipihatto. Aktiivipihatto mahdollistaa opiskelijoille uudenlaisen oppimisympäristön, syventäen ja monipuolistaen alan ammatillisen koulutuksen sisältöä ja vaikuttavuutta. Aktiivipihatto tarjoaa opiskelijoille mallia myös uudenlaisesta ajattelusta ja yrittäjyydestä. Oppilaitoksesta löytyy toista sataa karsinapaikkaa ja opetuskäytössä hevosten lisäksi kaksi esteratsastussimulaattoria, kaksi maneesia, kaksi ratsastuskenttää, täysimittainen harjoitusravirata, valjakko- ja maastoesterata sekä kaksi hevosten kävelytyskonetta.

Koulutuksessa opitaan laaja-alaisesti hevostaloudessa tarvittavia taitoja hevosten- ja tallinhoidosta sekä nykyaikaisessa aktiivipihatossa asuvien hevosten hoidosta. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua eri koulutusasteiden opinnäytetöiden ja tutkimusten avustamiseen Harjun opetushevosten kanssa ja sitä kautta tutustua erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin. Opintoihin voi liittää myös AMK-opintoja.

Alan perusvalmiuksien lisäksi perustutkinnon suorittaneella on erikoistunut osaaminen joko hevostenhoitajana, hevospalveluohjaajana tai ratsastuksenohjaajana hevostalouden eri sektoreilla. Opiskelu on valtaosin käytäntöä ja tekemällä oppimista, teoriaopintojen antaessa tiedolliset valmiudet hevostalouden eri osa-alueista. Opiskelun keskiössä on opiskelija. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja vaihtoehtoisia opintopolkuja toteutetaan joustavasti.

Harjun oppimiskeskuksella on laaja työelämäyhteistyöverkosto. Työssäoppimispaikkoja on niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti kaikilla tutkinnon eri osa-alueilla. Opiskelijalla on henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman kautta mahdollisuus valita tutkinnon osa toisesta tutkinnosta.

Hevostalouden perustutkinnossa voi opiskella:

 • hevostenhoitajaksi
 • ratsastuksenohjaajaksi
 • hevospalveluohjaajaksi

Hevostalouden perustutkinnon voi suorittaa myös kaksoistutkintona.

Henkilö ja hevonen.

Hevostenhoitaja

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa osaavia ja vastuuntuntoisia hevostenhoitajia erilaisiin hevosalan yrityksiin. Koulutetut hevostenhoitajat suoriutuvat päivittäisistä tallitöistä ja hevosten liikuttamisesta itsenäisesti ja turvallisesti. He pystyvät huolehtimaan hevosista kuljetuksissa ja kilpailuissa. Hevostenhoitajat ovat kustannustietoisia ja ymmärtävät sekä tallityöntekijänä että itsenäisenä yrittäjänä asiakaspalvelun merkityksen yrityksen menestymiselle.

Mahdolliset erikoistumisopinnot opiskelija voi valitan oman kiinnostuksensa perusteella ja jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Hevostenhoitajan perustutkinnossa voi erikoistua:

 • Hevosvarusteiden valmistamiseen ja huoltoon
 • Hevosten kengittämiseen
 • Hevoskasvatukseen
 • Monipuolisten hevospalveluiden tarjoamiseen
 • Ravihevosten hoitamiseen ja valmentamiseen

Tutkinnon rakenne

Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

 • Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 65 osp
 • Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 80 osp
 • Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Hevosten päivittäisistä hoitotoimista huolehtiminen
 • Hevostalouden perustehtävissä toimiminen
 • Hevosten liikunnasta huolehtiminen
 • Hevosten kuljettaminen
 • Hevosalan yrityksessä toimiminen

Katso lisätietoja tutkinnon sisällöstä ja muista valinnaisista tutkinnon osista täältä.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto suunnitellaan yksilöllisesti ja se riippuu opiskelijan aiemmasta osaamisesta.

Opiskelijavalinta

Motivaatio ja sitoutuminen tutkinnon suorittamiseen sekä halu alalle työllistymiseen ovat tärkeitä valintakriteerejä. Opiskelemaan voi hakea yhteishaussa tai jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Hae opiskelemaan!

Henkilö ratsastaa hevosella.

Ratsastuksenohjaaja

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa ammattitaitoisia ratsastuksenohjaajia, jotka pystyvät avustamaan ratsastuksenopettajaa isossa ratsastuskoulussa ja vastaamaan pienemmän ratsastuskoulun organisoinnista. Koulutetut ratsastuksenohjaajat ovat kustannustietoisia ja he ymmärtävät sekä palkattuina työntekijöinä että itsenäisinä yrittäjinä asiakaslähtöisyyden merkityksen yrityksen menestymiselle. Tutkinto vastaa kansainvälisen ratsastuksenopettajan I-tasoa.

Tutkinnon rakenne

Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

 • Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 125 osp
 • Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 20 osp
 • Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Hevosten päivittäisistä hoitotoimista huolehtiminen
 • Hevostalouden perustehtävissä toimiminen
 • Hevosten liikunnasta huolehtiminen
 • Hevosten kuljettaminen
 • Hevosalan yrityksessä toimiminen
 • Ratsastuksenohjaajana toimiminen
 • Ratsastuksenohjaajan ratsastaminen

Katso lisätietoja tutkinnon sisällöstä ja muista valinnaisista tutkinnon osista täältä.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto suunnitellaan yksilöllisesti ja se riippuu opiskelijan aiemmasta osaamisesta.

Opiskelijavalinta

Hakijalta edellytetään riittävää ratsastustaitoa. Motivaatio ja sitoutuminen tutkinnon suorittamiseen sekä halu alalle työllistymiseen ovat tärkeitä valintakriteerejä. Opiskelemaan voi hakea yhteishaussa tai jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Hae opiskelemaan!

Henkilöitä hevosten selässä ratsastustunnilla.

Hevospalveluohjaaja

Hevospalveluohjaaja osaa toimia ohjaajana erilaisissa hevosharrastepalveluissa, joissa hän vastaa hevosten hoidosta, ohjaa asiakkaita ja opettaa hevostaitoja. Hevospalveluohjaaja työskentelee itsenäisenä työntekijänä tai yrittäjänä ratsutallilla, hevoskasvatusta harjoittavalla tallilla tai hevospalveluja tuottavassa yrityksessä. Hevospalveluohjaaja ohjaa asiakkaita erikoistumisensa mukaisessa lajissa ja opettaa heille hevostaitoja.

Tämän tutkinnonosan suoritus antaa valmiudet anoa SRL:n hevospalveluohjaajan-nimikettä (ent. hevosharrasteohjaaja-nimike).

Tutkinnon rakenne

Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

 • Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 105 osp
 • Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 40 osp
 • Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Hevosten päivittäisistä hoitotoimista huolehtiminen
 • Hevostalouden perustehtävissä toimiminen
 • Hevosten liikunnasta huolehtiminen
 • Hevosten kuljettaminen
 • Hevosalan yrityksessä toimiminen
 • Hevospalveluohjaajana toimiminen

Katso lisätietoja tutkinnon sisällöstä ja muista valinnaisista tutkinnon osista täältä.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto suunnitellaan yksilöllisesti ja se riippuu opiskelijan aiemmasta osaamisesta.

Opiskelijavalinta

Motivaatio ja sitoutuminen tutkinnon suorittamiseen sekä halu alalle työllistymiseen ovat tärkeitä valintakriteerejä. Opiskelemaan voi hakea yhteishaussa tai jatkuvassa haussa ympäri vuoden.