Harjun puistoille kansainvälinen tunnus

Harjun oppimiskeskuksen kampuspuisto on voittanut laadukkaasti ylläpidetyille viheralueille myönnettävän, kansainvälisen Green Flag Award -tunnuksen. Green Flag -lippu nostetaan Harjun oppimiskeskuksen Lampipuiston salkoon perjantaina 18.8.2023.


Tunnuksen arviointikriteereissä painottuvat saavutettavuus, turvallisuus ja ensiluokkainen kunnossapito. Kuluneen vuoden aikana Green Flag Award -prosessi on toiminut Harjussa runkona niin puistojen kehittämisen suunnittelussa kuin organisaation kestävän kehityksen käytäntöjen tarkastelussa. Alueelle saapumista on selkeytetty, markkinointimateriaalia ja opasteita uudistettu sekä esteettömyyttä parannettu. Muihin esiin nousseisiin kehityskohteisiin keskitytään tulevina vuosina.
Vuoteen 2025 mennessä Harjuun on tavoitteena rakentaa uusi, hyötykasveista koostuva monipuolinen ekologinen oppimisympäristö puutarha-alan sekä luonto- ja ympäristöalan tarpeisiin. Myös uutta arboretumaluetta suunnitellaan Lampipuiston viereiselle pellolle. Jatkossa on tarkoitus toteuttaa lisäksi monia pienimuotoisempia kehityskohteita, kuten nurmikoiden muuttamista niityiksi ja opastetun monimuotoisuuspolun rakentaminen puiston läpi.
–Nyt saatu tunnus kertoo, miten laadukkaan oppimisympäristön tarjoamme opiskelijoillemme. Tavoitteenamme onkin kasvattaa oppilaitoksen vetovoimaisuutta ja nousta valtakunnalliseen rooliin viheralan kouluttajana. Sen lisäksi, että houkuttelemme niin opiskelijoita kuin henkilökuntaa, tunnus lisää myös koko kaakonkulman kiinnostavuutta matkailullisessa mielessä. Onhan saatu Green Flag -tunnus ensimmäinen Virolahdella, sanoo toimitusjohtaja Mika Palosara.
Nykyisellään Harjun kampusaluetta puistoineen hyödyntää monipuolinen käyttäjäkunta opiskelijoista matkailijoihin ja tapahtumakävijöihin. Harjun puistojen vanhimmat osat ovat 1816 valmistuneen kartanorakennuksen ajoilta. Alueen rakennusten pihapiirien pihat esittelevät erilaisten kasvupaikkojen kasveja, puita ja pensaita perinneperennoista erikoisuuksiin. Puutarhaneuvos Heikki Laaksosen suunnittelema, vuonna 2017 perustettu Lampipuisto toimii viherrakentamisen esittelykohteena. Monimuotoisista puistoista ja piha-alueista huolehtii pieni joukko alan ammattilaisia ja niitä kehitetään eri alojen tarpeiden mukaisesti monimuotoisena oppimisympäristönä.

– Tekemämme viheralueiden kehittämistyö tukee rooliamme vastuullisten tulevaisuuden osaajien kouluttajana. Alueille valmistunut hallinnointisuunnitelma puolestaan kokoaa vastuullisuuden ja luonnon monimuotoisuuden toimintamallit jäsentäen ne meille helpommin ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi, toteaa Palosara.