Puutarha-alan perustutkinto

Opiskele puutarha-alan perustutkinto Harjussa

Suoritettuasi puutarha-alan perustutkinnon, sinulla on laaja-alainen puutarha-alan perusosaaminen sekä syvempää osaamista kukka- ja puutarhakaupasta tai viheralalta. Tunnistat monipuolisesti puutarha-alan kasvit ja niiden kasvuun vaikuttavat tekijät viheralueilla, avomaalla, katetuissa tiloissa tai kukka- ja puutarhakaupassa. Osaat tuottaa laadukkaita ja turvallisia kukka- ja puutarhakaupan tai viheralan palveluita sekä noudattaa alan säädöksiä ja sopimuksia. Ymmärrät myös kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen merkityksen puutarha-alan toimintaan.

Oppilaitoksella on erinomaiset puitteet puutarha-alan koulutuksen järjestämiseen. Opiskelijoiden käytössä on usean hehtaarin puistoalueet, kukkasidontaluokka, useamman lammen vesiaihekokonaisuus, joka toimii viheralan oppimisympäristönä. Opiskelijoiden käytössä on myös puistotyöhalli, jossa voi talviajalla harjoitella kivirakentamista.

Puutarha-alan perustutkinnossa voi opiskella:

 • puutarhuriksi

Puutarha-alan perustutkinnon voi suorittaa myös kaksoistutkintona.

Puutarhuri

Koulutuksen tavoitteena on antaa laaja-alaiset valmiudet ja perustiedot puutarha-alan eri työtehtäviä varten. Opinnoissa voi erikoistua viheralan osaamisalaan tai kukka- ja puutarhakaupan osaamisalaan.

Viheralan osaamisalan suorittaneet voivat työllistyä kaupunkien viheryksiköiden, seurakuntien tai yksityisten viheralan yrittäjien palvelukseen tai ryhtyä viheralan yrittäjiksi. Työtehtäviin kuuluu puistojen ja pihojen rakentamista sekä hoitoa. Koneiden käyttötaito on tärkeä osa viheralan osaamisalan tutkintoa. Viheralan osaamisalan suorittanut puutarhuri osaa rakentaa ja kunnossapitää turvallisia, viihtyisiä ja luonnon monimuotoisuutta tukevia viheralueita. Hän tuntee viherrakentamisen materiaalit ja osaa käsitellä niitä oikein. Hän osaa tulkita viherrakentamisen ja kunnossapidon asiakirjoja ja noudattaa alan laatuvaatimuksia. Hän osaa käyttää viheralueiden rakentamisessa ja kunnossapidossa käytettäviä koneita, laitteita ja työvälineitä.

Kukka- ja puutarhakaupan osaamisalan suorittaneet voivat työllistyä kukkakaupoissa ja puutarhamyymälöissä tai toimia itsenäisenä yrittäjänä. Koulutus sisältää kukkasidontaa ja tuotetuntemusta kukka- ja puutarhakaupassa. Kukka- ja puutarhakaupan osaamisalan suorittanut puutarhuri osaa esitellä, myydä ja hinnoitella kukka- ja puutarhakaupan tuotteita, tarvikkeita ja palveluja. Hän osaa markkinoida, neuvoa asiakkaita sekä tehdä ja myydä sidontatöitä ja muita alan tuotteita. Hän osaa käsitellä kasveja varmistaen niiden myyntikelpoisuuden ja huolehtia myymälätiloista.

Puutarha-alan ammattilainen osaa toimia monipuolisissa puutarha-alan työtehtävissä itsenäisesti, omatoimisesti ja vastuuntuntoisesti. Hän tunnistaa monipuolisesti alan kasvit ja niiden kasvuun vaikuttavat tekijät viheralueilla, avomaalla ja kasvihuoneessa sekä kukka- ja puutarhakaupassa. Hän tuottaa laadukkaita ja turvallisia palveluita sekä puutarhatuotteita noudattaen alan lainsäädäntöä, määräyksiä ja sopimuksia. Puutarha-alan työtehtävissä vaaditaan joustavuutta, muutoksen sietokykyä, hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa.

Kukkia ja kasveja.

Puutarha-alan tutkinnon rakenne

Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 100 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 45 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Puutarhatöiden tekeminen
 • Puutarha-alan organisaatiossa toimiminen
 • Viheralueiden rakentaminen (viheralan osaamisala)
 • Viheralueiden kunnossapito (viheralan osaamisala)
 • Asiakaspalvelu ja myyntityö puutarha-alan myymälässä (kukka- ja puutarhakaupan osaamisala)
 • Myymälätyöskentely puutarha-alalla (kukka- ja puutarhakaupan osaamisala)

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Asiakkaiden neuvominen puutarhamyymälässä
 • Erityisviheralueiden kunnossapito
 • Kasvillisuuden käyttö viheralueilla
 • Kasviryhmän tuottaminen
 • Kukkasidontatöiden tekeminen
 • Luonnon monimuotoisuutta tukeva puutarhanhoito
 • Puutarha-alan tapahtumapalveluiden tuottaminen
 • Puutarha-alan myynti- ja tapahtumatilan järjestäminen
 • Puutarhatuotteiden jatkojalosteiden tekeminen
 • Puuvartisten kasvien hoitaminen
 • Tilan koristelu kasvimateriaalilla
 • Viheralueiden kivitöiden tekeminen
 • Viheralueiden puutöiden tekeminen
 • Viheralueiden ulkovarusteiden ja rakenteiden rakentaminen
 • Vihersisustuskasvien istutus ja hoito
 • Ilmastovastuullinen toiminta

Katso lisätietoja tutkinnon sisällöstä ja muista valinnaisista tutkinnon osista täältä.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto suunnitellaan yksilöllisesti ja se riippuu opiskelijan aiemmasta osaamisesta.

Opiskelijavalinta

Motivaatio ja sitoutuminen tutkinnon suorittamiseen sekä halu alalle työllistymiseen ovat tärkeitä valintakriteerejä. Opiskelemaan voi hakea yhteishaussa tai jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Hae opiskelemaan!