Metsäala

Opiskele metsäalan perustutkinto Harjussa!

Harjun oppimiskeskuksessa metsäalan perustutkintoa opiskelevalla opiskelijalla on opiskeluympäristönään ainutlaatuinen kartanomiljöö. Lähes tuhannen hehtaarin opetusmaatila peltoineen ja metsineen tarjoaa erinomaiset olosuhteet metsäalan opetukseen.

”Koulutuksessa opitaan laaja-alaisesti metsäalalla tarvittavia taitoja metsänhoidosta.”

Koulutuksessa opitaan laaja-alaisesti metsäalalla tarvittavia taitoja metsänhoidosta. Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja osaa tehdä metsänhoidon ja puunkorjuun manuaalisia töitä tai metsäluontoon, esim. metsien monikäyttöön liittyviä töitä. Metsäenergian tuottaja osaa suunnitella, korjata ja varastoida energiapuuta tai turve-energiaa.

Opiskelu on valtaosin käytäntöä ja tekemällä oppimista, teoriaopintojen antaessa tiedolliset valmiudet metsäalan eri osa-alueista. Opiskelun keskiössä on opiskelija. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja vaihtoehtoisia opintopolkuja toteutetaan joustavasti.

Harjun oppimiskeskuksella on laaja työelämäyhteistyöverkosto. Työssäoppimispaikkoja on kaikilla tutkinnon eri osa-alueilla. Opiskelijalla on henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman kautta mahdollisuus valita tutkinnon osa toisesta tutkinnosta.

Metsäalan perustutkinto

Metsäalan perustutkinnossa voi opiskella:

 • metsuri-metsäpalvelujen tuottajaksi
 • metsäenergian tuottajaksi (oppisopimuksella)

Metsäalan perustutkinnon voi suorittaa myös kaksoistutkintona.

Metsäalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet metsäalan eri tehtäviin sekä jatko-opintoihin. Lisäksi hänellä on erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito yhdellä tutkinnon osa-alueella.

harju kuvituskuva

Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Metsätalouden osaamisalan suorittanut metsuri-metsäpalvelujen tuottaja osaa tehdä metsänhoidon ja puunkorjuun manuaalisia töitä tai metsäluontoon, esimerkiksi metsien monikäyttöön liittyviä töitä.

Tutkinnon rakenne

Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

 • Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 100 osp
 • Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 45 osp
 • Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Pakolliset tutkinnon osat:

 • kestävä metsän hoito ja hyödyntäminen
 • metsähoitopalvelut
 • puunkorjuupalvelut
 • yritystoiminnan suunnittelu

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • energiapuun jalostus
 • kuljetusalan perustason ammattipätevyys
 • lämpölaitoksen käyttö, hoito ja huolto
 • metsien monikäyttö
 • metsänhoito- tai maanmuokkauskoneen käyttö
 • turvetuotanto
 • metsäenergiaraaka-aineen hankinta ja käyttö
 • energiapuun korjuu ja varastointi
 • turvetuotanto ja varastointi
 • metsätraktorin käyttö
 • metsäkoneiden kunnossapitoa
 • metsäkoneen huolto ja korjaus
 • metsäkoneen vianhaku
 • työpaikka ohjaajaksi valmentautuminen
 • huippuosaajana toimiminen
 • yrityksessä toimiminen

Katso lisätietoja tutkinnon sisällöstä ja muista valinnaisista tutkinnon osista täältä.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto suunnitellaan yksilöllisesti ja se riippuu opiskelijan aiemmasta osaamisesta.

Opiskelijavalinta

Motivaatio ja sitoutuminen tutkinnon suorittamiseen sekä halu alalle työllistymiseen ovat tärkeitä valintakriteerejä. Opiskelemaan voi hakea yhteishaussa tai jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Hae opiskelemaan!

Henkilö sahaa puuta moottorisahalla.

Metsäenergian tuottaja

Metsäenergian tuotannon osaamisalan suorittanut osaa suunnitella, korjata ja varastoida suuntautumisensa mukaisesti energiapuuta tai turve-energiaa. Harjussa metsäenergian tuotannon osaamisalaa opiskellaan oppisopimuspainotteisesti. 

Tutkinnon rakenne

Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

 • Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 125 osp
 • Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 20 osp
 • Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Pakolliset tutkinnon osat:

 • kestävä metsän hoito ja hyödyntäminen
 • metsätraktorin käyttö
 • metsäenergiaraaka-aineen hankinta ja käyttö
 • energiapuun korjuu ja varastointi

Valinnaiset tutkinnon osat:

Valitaan toinen seuraavista tutkinnon osista:

 • energiapuun korjuu ja varastointi
 • turvetuotanto ja varastointi

Lisäksi on valittava:

 • energiapuun jalostus
 • kuljetusalan perustason ammattipätevyys
 • lämpölaitoksen käyttö, hoito ja huolto
 • metsien monikäyttö
 • metsänhoito- tai maanmuokkauskoneen käyttö
 • turvetuotanto
 • metsähoitopalvelut
 • puunkorjuu palvelut
 • metsäkoneiden kunnossapitoa
 • metsäkoneen huolto ja korjaus
 • metsäkoneen vianhaku
 • yritystoiminan suunnittelu
 • työpaikka ohjaajaksi valmentautuminen
 • huippuosaajana toimiminen
 • yrityksessä toimiminen

Katso lisätietoja tutkinnon sisällöstä ja muista valinnaisista tutkinnon osista täältä.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto suunnitellaan yksilöllisesti ja se riippuu opiskelijan aiemmasta osaamisesta.

Opiskelijavalinta

Motivaatio ja sitoutuminen tutkinnon suorittamiseen sekä halu alalle työllistymiseen ovat tärkeitä valintakriteerejä. Opiskelemaan voi hakea yhteishaussa tai jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Hae opiskelemaan!