Hyvinvoivaa kasvua luonnonvara-alalle – Hyvä Luva

Hanke on osa sosiaalisesti kestävän ammatillisen koulutuksen valtionavustusta. Hankeraha on tarkoitettu opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin monipuoliseen edistämiseen.

Hankeen nimi: Hyvinvoivaa kasvua luonnonvara-alalle – Hyvä Luva

Hankeen kesto: 1.1.2023-30.4.2025

Rahoittaja: Opetushallitus

Toteuttajat: Harjun Oppimiskeskus Oy, Koulutuskuntayhtymä Brahe, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Keksi-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Koulutuskeskus Salpaus ja Hevosopisto Oy.

Kohderyhmä

Hankeen kohderyhmänä ovat Harjun oppimiskeskuksen opiskelijat ja koko oppilaitosyhteisö.
Yhteiskehittämisen kautta, muiden hanketoteuttajien kanssa kehitetään kaikkia mukana olevia luonnonvara-alan kouluja ja yhteistyötä niiden välillä.

Tavoitteet

  1. Opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamistoiminnan vahvistaminen
  2. Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin tukeminen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi
  3. Opiskelijoiden arjenhallintataitojen vahvistaminen
  4. Hyvinvointijohtamisen kehittäminen (Harju ei tässä mukana)

Toimet

Hankeen tavoitteiden alla Harju pyrkii mm.
Kartoittamaan ja kehittämään nykytilaa
Kokeilemaan ja ottamaan käyttöön uusia toiminta- ja yhteistyömalleja
Kehittämään opiskelijakunnan toimintaa ja opiskelijan vaikuttamisen keinoja
Kiinnittämään huomioita tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen
Tukemaan opiskelijan arjenhallintataitoja, sosiaalisia valmiuksia ja mielen hyvinvointia
Rakentamaan yhteisöllistä oppilaitosta
Kehittämään henkilökunnan tietoja ja taitoja
Lisäämään henkilöstöresursseja hyvinvointityöhön

Lisätietoja: Maria Kilpi Hyvä Luva – hanke
maria.kilpi@harjunopk.fi
044 023 2942