Liikkuva opiskelu -hanke

Harju liikkeelle – HALI

Liikkuva opiskelu -hankkeen tavoitteena on kehittää oppilaitoksen oppimisympäristöjä sekä opetukseen liittyviä tapoja vastaamaan paremmin liikuttamishaasteeseen. Hankkeen tarkoituksena on tuoda Harjulaisten arkeen aktiivisuutta sen eri muodoissa. Hankkeen aikana kehitetään, myös opiskelijoiden ja henkilökunnan vapaa-ajan liikkumismahdollisuuksia, järjestetään tapahtumia ja tempauksia, tavoitteena liikkuva ja hyvinvoiva Harjulainen.

Suunniteltu kokonaiskesto

01.08.2021–30.06.2022

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on innostaa Harjun oppimiskeskuksen opiskelijoita ja henkilöstöä liikkumaan sekä lisätä liikkumismahdollisuuksia opiskelu- ja työpäivinä ja ilta-aikaan. Hankkeessa kehitetään kaikkia oppilaitoksen oppimisympäristöjä sekä opetukseen liittyviä tapoja vastaamaan paremmin liikuttamishaasteeseen. Hankkeen aikana kehitetään vapaa-ajan liikkumismahdollisuuksia ja järjestetään tapahtumia, jotka kannustavat liikkumiseen. Hankkeeseen on saatu valtionavustusta Liikkuva opiskelu -hankkeesta/aluehallintovirastolta Veikkausvoittovaroista myönnettyä valtionavustusta.

Toimenpiteet

Mahdollistetaan liikkeen lisääminen opiskelijan arkipäivään:
Kuntosali uudistuksia
Luontoliikunta mahdollisuuksia
Aktivoiviatiloja osaksi oppimisympäristöjä
Vapaa-ajan tilan monipuolistamista

Tuetaan opiskelijan omaa hyvinvointia:
Opiskeluarki helpommaksi ergonomia vinkeillä
Liikemittauksilla tietoa omasta hyvinvoinnista
Tukea omasta liikunta-/harrastekaverista
Hyvinvointineuvontaa ja opastusta uusiin lajeihin
Erilaisia haasteita aktivoimaan arkea

Järjestetään tapahtumia ja tempauksia:
Liikuntaan yhdessä Liikunta iltapäivän ja Harju Cupin muodossa
Halloween tapahtumalla yhteisöllisyyttä
Talvirieha tuo uusia lajikokeiluja
Pääsiäismunia metsästetään yhteisiä tehtäviä ratkoen

HALITAAN!