Aktiivipihatto

Aktiivipihatossa kerätään tutkimustietoa hevosten hyvinvoinnista

Harjun oppimiskeskus ottaa ensimmäisenä hevosalan oppilaitoksena Suomessa käyttöön aktiivipihaton. Hankkeella tulee olemaan vaikutuksia koko toimialan kehittymiseen Suomessa. Aktiivipihatto ja sen myötä toteutettavat hankinnat mahdollistavat Harjuun uudenlaisen oppimisympäristön, syventäen ja monipuolistaen alan ammatillisen koulutuksen sisältöä ja vaikuttavuutta.

Tutkimushanke

Tutkittua tietoa aktiivitallien vaikutuksista tarvitaan, ja Harjussa hankintaan kytketään myös kaksivuotinen tutkimushanke liittyen hevosten hyvinvoinnin ja suorituskyvyn seurantaan. 

Toimintaympäristö

Aktiivipihatto mahdollistaa hevosille luonnollisen, lajityypillisen jatkuvan liikkumisen ja elämisen laumassa. Hevoset päättävät itse, ovatko ulkona vai katoksen suojassa. Ulkoalueet on suunniteltu niin, että hevosten on liikuttava aktiivisesti päästäkseen ruokinta- ja juoma-automaateille. Ruokinta-automaatit annostelevat hevosille heinää ja väkirehua yksilöllisesti eläinten kaulassa olevien tunnisteiden mukaan. Tarhaukseen ei kulu erikseen aikaa ja hevosten syöntiä sekä käynteä ruokinta-automaateissa voidaan seurata myös etäyhteyden avulla.

Uusi aktiivipihatto on sijoitettu laidunalueiden välittömään läheisyyteen. Kokonaisuus muodostuu kahdesta, noin 20 hevosen pihatosta ulkoalueineen. Kokonaisuudessaan aidatun alueen koko on 8000 neliötä. Hevosille ympärivuotinen oleilu ulkoilmassa on luonnollista. Sisätiloissa on kolme pesukarsinaa hoitotoimenpiteitä varten sekä lisäksi huolto-, opetus- ja toimistotilat. Totuttelukarsinoissa lauman uudet jäsenet voivat totutella tulevaan laumaansa.

Vaikutukset

Hevosten hoitoon kuluvan työajan uskotaan jopa puolittuvan. Oppilaitoksen Euroopasta ja kotimaan yksityisilta aktiivipihatoilta saaman tiedon mukaan aktiivipihattoympäristö on lisännyt hevosten hyvinvointia fyysisesti sekä kokonaisvaltaisesti lisääntyneiden virikkeiden myötä. Säästöä uskotaan tulevan sitä kautta myös eläinlääkärilaskuissa.

Rahoitus

Projektin kokonaisinvestointi tulee olemaan 1,6 miljoonaa euroa. Tästä pääosan maksaa oppilaitos. Hevosten toiminta- ja tutkimusympäristön kehittämiseen on saatu myös 110 000 euron tuki William ja Ester Otsakorven Säätiöltä. Säätiö näkee aktiivitallin ja sen myötä alkavan, useita eri sidosryhmiä yhdistävän tutkimushankkeen erinomaisena esimerkkinä oppilaitoksen, yritysten ja työelämän yhteistyöstä, joka tuo hyötyä koko toimialalle ja parantaa oppimisympäristöjä.

Yhteistyö

Harjun oppimiskeskuksen rakennuttaman aktiivipihaton on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Arkhaltia Oy, ohjausjärjestelmät ja automatiikat on toimittanut Schauer Agrotronic GmbH ja pääurakoitsijana on toiminut Oy Rakennuspartio.

Oppimisympäristö

Aktiivipihatto tarjoaa opiskelijoille mallia myös uudenlaisesta ajattelusta ja yrittäjyydestä.

Pihaton vihki käyttöön maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä Harjun oppimiskeskuksen 130-vuotisjuhlassa 1.11.2019.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Juliska Storskrubb, 044 046 0879
juliska.storskrubb@harjunopk.fi