Hevostalouden ammattitutkinto

Syvennä osaamistasi hevosalalla Harjussa

Hevostalouden ammattitutkinnoissa voi opiskella:

 • ratsastuksenopettaja
 • kengittäjä
 • hevospalvelujentuottaja
 • valjasseppä

Ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka on hankkinut alan peruskoulutuksen ja alan työkokemusta tai hankkinut vastaavan osaamisen työelämästä. Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävät tiedot ja taidot. Ammattitutkintojen perusteissa ammattitaitovaatimukset on määritetty siten, että ne vastaavat alan perustutkinnon suorittamista ja sen lisäksi noin kolmen vuoden työkokemusta alalta.

Koulutusmaksu vahvistetaan vuosittain.

Hevostalouden ammattitutkinnon suorittaneella on hevostalouden ammattityöntekijältä vaadittava osaaminen. Tutkinnon suorittanut osaa huolehtia hevosten hyvinvoinnista, käsitellä hevosia turvallisesti sekä toimia alan yritystoiminnassa työntekijänä tai yrittäjänä. Osaamisalakohtaisen erikoistumisen mukaan hevostalouden ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia hevosten kengittämisen tai ratsastuksenopettamisen työtehtävissä.

Henkilö ja hevonen.

Ratsastuksenopettaja (AT)

Ratsastuksenopettajan koulutus on ammattiin valmistava koulutus. Tutkinto vastaa kansainvälisen ratsastuksenopettajan II-tasoa.

Hevostalouden ammattitutkinnon suorittaneella on hevostalouden ammattityöntekijältä vaadittava osaaminen. Tutkinnon suorittanut osaa huolehtia hevosten hyvinvoinnista, käsitellä hevosia turvallisesti sekä toimia alan yritystoiminnassa työntekijänä tai yrittäjänä. Hevostalouden ammattitutkinnon ratsastuksen opettamisen osaamisalan suorittanut osaa toimia ratsastuksenopettamisen työtehtävissä.

Tutkinnon rakenne

 • Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 130 osp
 • Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 20 osp

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Hevosalan yrittäjänä toimiminen
 • Ratsastuksen opettajan ratsastaminen
 • Ratsastuksen ja hevostaitojen opettaminen
 • Ratsastuksen valmentaminen

Katso lisätietoja tutkinnon sisällöstä ja muista valinnaisista tutkinnon osista täältä.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto suunnitellaan yksilöllisesti ja se riippuu opiskelijan aiemmasta osaamisesta.

Koulutuksen hinta

Hevostalouden ammattitutkinto, ratsastuksen opettamisen osaamisala, ratsastuksenopettaja (at)

Koulutuksen hinta 800 €. Koulutusmaksu vahvistetaan vuosittain ja koulutus sisältää henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman ja tutkinnon osat:

 • Hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Hevosalan yrittäjänä toimiminen
 • Ratsastuksenopettajan ratsastaminen
 • Ratsastuksen ja hevostaitojen opettaminen

Tutkinnon osan Ratsastuksen valmentaminen (valmentaja II) osaamisen hankkimisesta ja kustannuksista opiskelija vastaa itse.

Ammattitutkinto- ja oppisopimusopiskelijoiden majoitusmaksu on 10e/yö ja ruokailu opiskelijaravintola Aurassa 5.40€.

Opiskelijavalinta

Hakijalta edellytetään hevostalouden perustutkintoa (ratsastuksenohjaaja) tai työkokemuksella hankittuja vastaavia tietoja ja taitoja. Hakijalta edellytetään riittävää ratsastustaitoa. Käytettävissä olevaa omaa kurssihevosta, joka on vähintään kouluratsastuksen tasolla helppo A ja 120-tasolla esteissä ja lisäksi nuoren hevosen koulutuksen osoittamista. Motivaatio ja sitoutuminen tutkinnon suorittamiseen sekä halu alalle työllistymiseen ovat tärkeitä valintakriteerejä. Hae opiskelemaan!

Henkilö ratsastaa hevosella maneesissa.

Kengittäjä

Kengittäjän koulutus on ammattiin valmistava koulutus.

Hevostalouden ammattitutkinnon suorittaneella on hevostalouden ammattityöntekijältä vaadittava osaaminen. Tutkinnon suorittanut osaa huolehtia hevosten hyvinvoinnista, käsitellä hevosia turvallisesti sekä toimia alan yritystoiminnassa työntekijänä tai yrittäjänä. Hevostalouden ammattitutkinnon hevosten kengittämisen osaamisalan suorittanut osaa toimia hevosten kengittämisen työtehtävissä.

Tutkinnon rakenne

 • Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 130 osp
 • Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 20 osp

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Hevosalan yrittäjänä toimiminen
 • Hevosten kengittäminen

Katso lisätietoja tutkinnon sisällöstä ja muista valinnaisista tutkinnon osista täältä.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto suunnitellaan yksilöllisesti ja se riippuu opiskelijan aiemmasta osaamisesta.

Koulutuksen hinta

Hevostalouden ammattitutkinto, Hevosten kengittämisen osaamisala, tutkintonimike: Kengittäjä

Koulutuksen hinta 1050 €. Koulutusmaksu vahvistetaan vuosittain. Koulutus sisältää henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman ja tutkinnon osat:

 • Hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Hevosalan yrittäjänä toimiminen
 • Hevosten kengittäminen
 • valinnainen tutkinnon osa

Ammattitutkinto- ja oppisopimusopiskelijoiden majoitusmaksu on 10e/yö ja ruokailu opiskelijaravintola Aurassa 5.40€.

Opiskelijavalinta

Hakijalta edellytetään hevostalouden perustutkintoa (erikoistuminen kengitykseen) tai työkokemuksella hankittuja vastaavia tietoja ja taitoja. Motivaatio ja sitoutuminen tutkinnon suorittamiseen sekä halu alalle työllistymiseen ovat tärkeitä valintakriteerejä. Hae opiskelemaan!

Hevosen jalka ja hevosenkenkä.

Hevospalvelujentuottaja

Hevostalouden ammattitutkinnon suorittaneella on hevostalouden ammattityöntekijältä vaadittava osaaminen. Tutkinnon suorittanut osaa huolehtia hevosten hyvinvoinnista, käsitellä hevosia turvallisesti sekä toimia alan yritystoiminnassa työntekijänä tai yrittäjänä. Hevostalouden ammattitutkinnon hevosavusteisten palvelujen tuottamisen osaamisalan suorittanut osaa toimia hevosavusteisten palvelujen tuottajana.

Tutkinnon rakenne

• Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 130 osp
• Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 20 osp
Katso lisätietoja tutkinnon sisällöstä ja muista valinnaisista tutkinnon osista täältä.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto suunnitellaan yksilöllisesti ja se riippuu opiskelijan aiemmasta osaamisesta.

Koulutuksen hinta

Hevostalouden ammattitutkinto, Hevosavusteisten palvelujen tuottamisen osaamisala, tutkintonimike: Hevospalvelujentuottaja
Koulutuksen hinta 1050 €. Koulutusmaksu vahvistetaan vuosittain. Koulutus sisältää henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman ja tutkinnon osat.

Ammattitutkinto- ja oppisopimusopiskelijoiden majoitusmaksu on 10e/yö ja ruokailu opiskelijaravintola Aurassa 5.40€.

Opiskelijavalinta

Hakijalta edellytetään hevostalouden perustutkintoa tai työkokemuksella hankittuja vastaavia tietoja ja taitoja. Motivaatio ja sitoutuminen tutkinnon suorittamiseen sekä halu alalle työllistymiseen ovat tärkeitä valintakriteerejä. Hae opiskelemaan!

Hevonen maastossa

Valjasseppä

Hevostalouden ammattitutkinnon suorittaneella on hevostalouden ammattityöntekijältä vaadittava osaaminen. Tutkinnon suorittanut osaa huolehtia hevosten hyvinvoinnista, käsitellä hevosia turvallisesti sekä toimia alan yritystoiminnassa työntekijänä tai yrittäjänä.
Hevostalouden ammattitutkinnon hevosvarusteiden valmistamisen osaamisalan suorittanut osaa toimia hevosvarusteiden valmistamisen työtehtävissä.

Tutkinnon rakenne

• Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 130 osp
• Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 20 osp
Katso lisätietoja tutkinnon sisällöstä ja muista valinnaisista tutkinnon osista täältä.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto suunnitellaan yksilöllisesti ja se riippuu opiskelijan aiemmasta osaamisesta.

Koulutuksen hinta

Hevostalouden ammattitutkinto, Hevosvarusteiden valmistamisen osaamisala, tutkintonimike: Valjasseppä
Koulutuksen hinta 1050 €. Koulutusmaksu vahvistetaan vuosittain. Koulutus sisältää henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman ja tutkinnon osat.

Ammattitutkinto- ja oppisopimusopiskelijoiden majoitusmaksu on 10e/yö ja ruokailu opiskelijaravintola Aurassa 5.40€

Opiskelijavalinta

Hakijalta edellytetään hevostalouden perustutkintoa tai työkokemuksella hankittuja vastaavia tietoja ja taitoja. Motivaatio ja sitoutuminen tutkinnon suorittamiseen sekä halu alalle työllistymiseen ovat tärkeitä valintakriteerejä. Hae opiskelemaan!