Hae opiskelemaan

YHTEISHAKU

Kevään valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu samana vuonna peruskoulun päättäville tai ilman ammatillista tutkintoa oleville. Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi.

Yhteishaun kautta voi hakea ammattilisiin perustutkintoihin:

KEVÄÄN 2020 YHTEISHAKU: 

Yhteishaku on 18.2 -10.3.2020. Haku päättyy 10.3.2020 klo 15.00. Tulokset ilmoitetaan hakijoille aikaisintaan 11.6.2020. Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta koulutuksen järjestäjälle
viimeistään 25.6.2020.

 

JATKUVA HAKU

Koulutuksiin voi hakea ympäri vuoden. Jos olet jo suorittanut ammatillisen perustutkinnon, et ehtinyt hakea opiskelupaikkaa tai haluat tulla laajentamaan tutkintoasi, niin voit hakea ammatilliseen perustutkintoon jatkuvan haun lomakkeella

Ammattitutkintoihin haetaan aina jatkuvan haun kautta.

Hakemuksessa tulee kertoa mahdollisimman tarkasti aiemmista koulutuksista, työkokemuksesta ja omasta osaamisestaan. Hakemukseen tulee liittää jäljennökset aiemmista työ- ja opiskelutodistuksista. Todistusjäljennökset voi toimittaa oppilaitokseen myös sähköpostitse.