Airide-hankkeemme vasta julkaistulla videolla esitellään, miten ratsukon kehittymistä seurataan hyödyntäen sensori- ja simulaattoritekniikkaa.
Testiratsastukset simulaattorilla tuottavat sensoreiden kautta dataa ratsastajan istunnasta ja lihasaktiivisuudesta. Satulaan kiinnitettävä sensori antaa tietoa simulaattorin liikkeistä. Biosignaalianturit kuvaavat ratsastajan asennon yksityiskohtaisesti.

Keinoälyyn perustuvien tutkimus- ja analysointimenetelmien avulla ratsukon suorituksesta voidaan havaita sellaisiakin suoritukseen olennaisesti vaikuttavia asioita, joita silmä ei erota. Hankkeen aikana mitataan ratsastajien kehittymistä ja tavoitteena on löytää ratsastuksesta ne osa-alueet, joihin ohjauksessa ja oheisharjoittelussa on kiinnitettävä huomiota.

Hanke toteutetaan yhteistyössä LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun kanssa. Uusien oppimismenetelmien ja teknologioiden avulla edistetään hevosalan yritystoiminnan edellytyksiä ja alueelle luodaan maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen ratsastusalan osaamiskeskittymä.

Lue lisää>>