Tutkimus luo uusia toimintatapoja hevosalalle

Harjun oppimiskeskuksen hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskushanke ja ensimmäisenä hevosalan oppilaitoksena Suomessa käyttöön otettu aktiivipihatto ovat jo ehtineet herättää laajaa valtakunnallista huomiota. Hankkeen projektipäällikkö Juliska Storskrubb on kutsuttu puhumaan aiheesta ammattilaisille ja harrastajille suunnatuille Goexpo Horse -messuille. Messut järjestetään Helsingissä helmikuun lopulla.

           

-Kerron kokemuksiamme aktiivipihatosta hevosten elinympäristönä, hyvinvoinnin näkökulmasta. Esillä on myös aktiivipihattoon kytketty Harjun hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskushanke, johon on Kymenlaakson liiton kautta saatu kaksivuotinen Euroopan aluekehitysrahaston tuki, toteaa Juliska Storskrubb.

Storskrubb esiintyy messuilla perjantaina 28.2. klo 15.10-15.40 Infostagella. Harjun oma osasto löytyy paikalta 3 d 11, sieltäkin on siis saatavissa tietoa aiheesta.
Harjun ratsastajan ja hevosen fyysisen suorituskyvyn ja hyvinvoinnin tutkimiskeskuksen tavoitteena on tulevaisuudessa aktiivisesti jakaa tutkittua tietoa ja hyväksi havaittuja toimintamalleja alan käytännön työhön.
-Nyt alkuvaiheessa tiedotetaan hankkeesta hevosalan toimijoille ja kartoitetaan yhteistyökumppaneita. Tänä vuonna suunnitellaan myös hankkeen testiympäristö sekä mittaus- ja seurantajärjestelmät, listaa projektipäällikkö.
Hankkeessa keskitytään myös uuteen valmennusteknologiaan ja sen hyödyntämiseen ratsukon taitojen kehittämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä.
-Kertyvää tietoa hyödynnetään alusta alkaen myös opetuksessa, Juliska Storskrubb lupaa.
Hankkeen toteutuksista aiotaan tiedottaa koko hankkeen ajan aktiivisesti alan toimijoille ja yhteistyötahoille. Tänä vuonna aloitetaan myös tiedon julkaisujärjestelmänä toimivan digitaalisen yhteistyö- ja innovaatioalustan kehittäminen.
-Ensi vuoden aikana toiminta vakiintuu ja testiympäristöjen käyttöönoton myötä tieto karttuu. Tavoitteena on juurruttaa ja levittää projektin tuloksia kansallisesti ja kansainvälisesti.
Haluamme luoda hyväksi havaittuja pedagogisia malleja ammatilliseen koulutukseen ja mahdollisesti muillekin koulutusasteille, Storskrubb uskoo.
Tavoitteena on kehittyä kansainvälisesti ainutlaatuiseksi keskukseksi, joka tekee yhteistyötä hevosalan johtavien tutkijoiden kanssa.
-Tuloksista voivat hyötyä kaikki alalla. Hankkeen myötä alamme jo maaliskuussa julkaista blogia, joka osaltaan kertoo hankkeen aikaisista havainnoista ja tutkimustuloksista. Maaliskuussa aiheita ovat aktiivipihatto ja se, miten hevoset ovat siihen tottuneet ja miten pihatto on vaikuttanut laumaan. Myös pihaton tekniikkaa ja hyötyjä sekä hevostenhoitajan arkea siellä käydään läpi heti alkuun. Myöhemmin blogissa esitellään testiympäristöä ja pitkän aikavälin tuloksia.
– Aktiivipihaton käyttöönotto on sujunut hyvin. Taitovalmentajamme ja opiskelijamme ovat kouluttaneet hevosia käyttämään aktiivipihaton ruokinta-automaatteja. Ruokinnan automatisaatio on jo opetteluvaiheessa vähentänyt työvoiman tarvetta, projektipäällikkö kuvailee.
Aktiivipihattoympäristön rakentamisen tiedettiin myös lisäävän hevosten hyvinvointia. Selkeää näyttöäkin on saatu.
-Aktiivipihattoon siirtymisen jälkeen Harjun opetushevosilla ei ole ollut yhtään ähkyä, toteaa Storskrubb.
Ensimmäinen hevosten aktiivisuusmittaus toteutetaan maaliskuussa 2020. Tarkoituksena on selvittää heinäautomaatteja käyttävien hevosten kulkema matka vuorokaudessa.

Lisätietoa: Projektipäällikkö Juliska Storskrubb p.044 0460879