Hyvinvointiohjaaja motivaattorina ja tukena arjessa

Maria Kilpi tunturimaisemissa

Hyvinvointiohjaaja Maria Kilpi aloitti työt elokuussa Harjussa. Hän on mukana perusarjessa opiskelijoiden rinnalla, ohjaa opiskelijoita liittyen motivaatioon, ryhmäytymiseen, asenteisiin ja itsetuntemukseen sekä toimii muutenkin turvallisena aikuisena muun opetushenkilöstön lisänä. Hyvinvointiohjaajan tehtävä liittyy Hyvinvoivaa kasvua luonnonvara-alalle -hankkeeseen. Sen tavoitteena on edistää opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia monipuolisesti ja esimerkiksi tukea opiskelijoiden arjenhallintataitoja, sosiaalisia valmiuksia ja mielen hyvinvointia. […]