Suositulle agrologikoulutukselle jatkoa Virolahdella

Yhä useammalla maaseutuyrittäjällä on ammattikorkeakoulututkinto

Savonia-ammattikorkeakoulu aikoo jatkaa agrologien koulutusta Virolahdella yhteistyössä Harjun oppimiskeskuksen kanssa.
-Hakijamäärät ylittivät odotukset syksyllä 2020. Harjussa aloitti 25 opiskelijaa ja ryhmästä tuli kertaheitolla suurin neljästä agrologien monimuotokoulutuksen ryhmästämme, kertoo Savonian koulutusvastuupäällikkö Petri Kainulainen.

Koulutukselle oli kysyntää, sillä agrologeja ei aiemmin koulutettu Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Kaakonkulman lisäksi opiskelijoita koulutukseen saatiin eri paikkakunnilta Etelä-Suomesta. Agrologin tutkinto valmistaa toimimaan luonnonvara-alan ammattilaisena ja luo edellytyksiä vastuulliseen ruuantuotantoon. Koulutus antaa valmiudet yrittäjänä toimimiseen ja maaseutuelinkeinossa tapahtuvien muutosten ymmärtämiseen. Työllistymisnäkymät ovat hyvät.
– Vuoden päästä tutkinnon suorittamisesta 92 prosenttia on töissä. Noin kolmannes valmistuneista työllistyy yrittäjiksi. Muut työllistyvät neuvontaorganisaatioihin, oppilaitoksiin, kaupan alalle, maaseutuhallintoon ja teollisuuteen sekä tutkimukseen, Kainulainen kertoo.

Harjuun monimuoto-opiskelijat kokoontuvat normaalisti noin viikoksi kuukaudessa. Muu opiskelu on itsenäistä monimuoto-opiskelua. Opiskelussa hyödynnetään paljon verkko-oppimisympäristöä ja etäluento-ohjelmistoa. Koulutus kestää noin neljä vuotta.

Aikuisopiskelija Hanna Halonen iloitsee, että pitkään toiveissa olleet agrologiopinnot toteutuivat Virolahden satelliittikampuksen ansiosta.
-Aiemmin opintoja tarjoavat ammattikorkeakoulut olivat kaukana ja koin opiskelun aloittamisen käytännössä mahdottomana, hän sanoo.

Aikuisopiskelija Hanna Halosen haaveilemat agrologiopinnot toteutuivat Virolahden satelliittikampuksen ansiosta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opintovapaan ansiosta hän pystyy keskittymään opintoihin täysipainoisesti.
– Aikuisopiskelijalle, jolla on perhettä ja töitä, tämä sopii hyvin. Etäopiskelu on joustavaa, tunneille voi osallistua melkeinpä missä vain, vaikka puhelimen kautta, jos ei koneelle pääse. Jos ei pysty osallistumaan reaaliaikaisesti, niin luennoista on saatavissa tallenteet, hän kuvaa opiskeluarkea.
-Opiskelu on mielekästä, vaikkakin myös haastavaa. Itsenäinen opiskelu vaatii runsaasti itsekuria ja aktiivisuutta. Onnistumiset ja itsensä ylittäminen kyllä palkitsevat. Rohkaisenkin kaikkia opintoja harkitsevia hakemaan opintoihin, iästä ja taustasta riippumatta, Hanna Halonen sanoo.

Harjun oppimiskeskus saa Savonialta kiitosta opetuksen puitteiden ja tilojen suhteen. Lähiopintojaksot sujuivat syksyllä hienosti, vaikka omat haasteensa toi sittemmin korona.
-Meillä on kuitenkin pitkä kokemus etäopetuksesta, joten siirtyminen kokonaan verkkoon on ollut sujuvaa, sanoo lehtori Salla Ruuska Savoniasta.
-Nykyaikaiset etätyövälineet mahdollistavat vuorovaikutteisen verkko-opetuksen ja ryhmätöiden tekemisen, sanoo Ruuska.

Harjun oppimiskeskuksen rehtori ja toimitusjohtaja Mika Palosara toteaa, että yhteistyö Savonian kanssa on odotetusti lisääntynyt pelkän toimintapaikan tarjoamisesta.
-Positiivisena näemme esimerkiksi Harjun opiskelijoiden väyläopintomahdollisuudet sekä omien asiantuntijoidemme mahdollisuuden toimia Savonian lähipäivien toteutuksissa mukana.
-Kehittämishankkeiden, kuten aktiivipihaton ja EERCF-tutkimuskeskuksen, kautta Harjullakin on annettavaa korkeakouluopetuksen sisältöön sekä mielenkiintoinen ympäristö opinnäyte- ja projektitöille. Verkostoituminen korkea-asteen ja tutkimusorganisaatioiden kanssa avaa uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön ja kehittämishankkeisiin, kunhan olemme vain avoimia ja tartumme uusiin haasteisiin. Yhteistyön pyrkimyksenä voisi myös olla jouhevien ja tuloksellisten oppimispolkujen kehittäminen, mikä nopeuttaisi yksilöiden opiskeluaikaa ja tehostaisi osaltaan koulutusjärjestelmää. Tulevaisuuden kilpailukykyyn ja sen kehittämiseen sisältyy vahva edellytys verkostomaiseen, eri koulutusasteiden ja -muotojen väliseen yhteistyöhön ja strategisiin kumppanuuksiin. Näen tässä paljon mahdollisuuksia, Palosara kuvaa.

Seuraava haku agrologikoulutukseen on 17.3.–31.3.2021. Hakeminen tapahtuu opintopolku.fi -palvelussa. Valtakunnallisen opiskelijapalautteen mukaan Savonia on useana vuotena peräkkäin ollut Suomen paras agrologeja kouluttava ammattikorkeakoulu.

-Maataloudessa on tapahtunut ja tapahtuu suurta rakennemuutosta, mihin koulutuksen on vastattava. Tilojen kokonaismäärä pienenee ja tilakoot kasvavat. Tuotanto laajenee ja monipuolistuu. Yrittäjien tulee hallita suuria kokonaisuuksia ja etenkin yrityksen johtamistaidot korostuvat. Yhä useammalla yrittäjällä on korkeakoulututkinto, joka antaa valmiuksia laajojen kokonaisuuksien hallintaan, Savonian koulutusvastuupäällikkö Petri Kainulainen toteaa.
-Kotimaisen puhtaan ja turvallisen, ja lähellä tuotetun ruuan merkitys kasvaa edelleen. Korona-aikakin osoitti, että huoltovarmuudenkin näkökulmasta ruuan tuottaminen Suomessa on erittäin tärkeää.

 

Lisätietoja: Savonian koulutusvastuupäällikkö Petri Kainulainen p. 044 785 6635
Harjun oppimiskeskuksen rehtori Mika Palosara p. 044 023 2980

 

Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Asiantuntijaorganisaatio kouluttaa osaajia kuudella eri koulutusalalla. Koulutukset tarjoavat mahdollisuuden opiskella tutkinto päiväopiskeluna tai työn ohessa sekä joustavasti Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Harjun oppimiskeskus


Harjun Oppimiskeskus Oy on Virolahdella toimiva valtakunnallinen luonnonvara-alan oppilaitos, joka järjestää hevostalouden, maatalouden, metsätalouden, puutarhatalouden sekä luonto- ja ympäristöalan ammatillista perus- ja lisäkoulutusta sekä hanketoimintaa 900 hehtaarin koulutilan alueella. Luonnonkauniissa ja historiallisessa kartanomiljöössä toteutetaan monipuolisesti myös elämyksellisiä matkailupalveluja. Harjun oppimiskeskus sijaitsee Ravijoen kylässä Virolahden kunnassa, noin 170 kilometriä Helsingistä itään.