Mika Palosara palaa Harjun johtoon

Mika Palosara palaa Harjun Oppimiskeskuksen toimitusjohtajaksi ja rehtoriksi 1.2.2021 alkaen. Harjua vuosina

2016-2020 johtanut Palosara siirtyi Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n toimitusjohtajaksi vuoden 2020

alussa. Hänen tilalleen valitun Pauli Karihtalan johtajasopimus purettiin kuitenkin myöhemmin

yhteisymmärryksessä ja uusiin haasteisiin jatkaneen Karihtalan työvelvoite päättyi jo elokuun loppuun.

 

Rekrytoinnissa hakijoita oli 12, joista haastateltiin 4. Harjun Oppimiskeskuksen hallituksen valinta kohdistui

yksimielisesti organisaation jo tuntevaan johtajaan.

-Nykyisessä koulutuksen kehitysvaiheessa ja koronaepidemian haastaessa parhaaksi valinnaksi katsottiin

Mika Palosara, joka on nyt käynyt hakemassa uusia innovaatioita muualtakin, tiivistää vt toimitusjohtaja Mikko

Kunnaala.

-Palosaran lähtö vuosi sitten muihin tehtäviin tapahtui hyvässä hengessä.

Kun hän nyt oli taas halukas astumaan uudelleen Harjun toimitusjohtajan

tehtävään, katsottiin hänen kokemuksensa ja taitonsa hyvin käyttökelpoisiksi ja sopiviksi Harjun

johtoon.

 

Poikkeavasta vuodesta huolimatta Harjussa on menty kehityksessä eteenpäin monella saralla.

-Tänä vuonna on aloitettu Savonia ammattikorkeakoulun agrologikoulutus ja aktiivitalliin

liittyviä hevosalan tutkimushankkeita. On myös tehty uusia avauksia matkailussa, kuten

onnistunut Kekrijuhla 30.10., kehitetty luonnonvaralukioajatusta ja puutarha-alan uusia suunnitelmia, Kunnaalaa

kertoo.

 

Mika Palosaran omaa päätöstä hakeutua takaisin Harjuun puolsi usea seikka. Harjussa Palosaraa kiehtovat

edelleen sen monet mahdollisuudet ja ammatilliset haasteet sekä paikan henkilökohtainen merkityksellisyys.

-Harjussa ammatilliseen koulutukseen yhdistyy hienoja kulttuurillisia kerrostumia ja historiaa sekä vahva

yhteisöllisyys. Oppilaitoksen tehtävänä on tuottaa koulutus- ja kehittämispalveluita ympärilleen. Maailma ympärillä

on muuttunut ja muuttuu edelleen. Kehittämisen ja laadun tulee vastata ajan haasteisiin. Tällä hetkellä näen

tärkeimpinä Harjun olemassa olevien koulutusalojen ajanmukaisuuden ja oppilaitoksen vetovoimaisuuden

varmistamisen sekä Harjun omien ja verkostojen potentiaalien hyödyntämisen. Konkreettisesti tämä merkitsee

esimerkiksi hevosalalla hevosten hyvinvointiin ja tutkimukseen sekä hevosmatkailuun suuntautuvan toiminnan

kehittämistä ja puutarha-alan ja viherrakentamisen ainutlaatuisen oppimisympäristön kehittämistä.

 

Palosara nimeää keskeisimmiksi tavoitteiksi myös luoda ja ylläpitää valtakunnallisesti tavoiteltu oppimis- ja

osaamiskeskus, jossa yhdistyvät uuden ajan koulutusmahdollisuudet, vallitsevat megatrendit huomioiden. Tätä

kaikkea vahvistaa Harjun matkailullinen potentiaali ja tavoite olla haluttu kohtaamispaikka.

 

Harjun tarjonta on ollut monipuolista poikkeusaikanakin.

– Korona-aika asettaa rajoituksia ja ulkomaalaisten matkustajien osuus on ymmärrettävästi romahtanut. Kotimaan

matkailun osalta tilanne on parempi, kun erityisesti harvaan asutun seudun matkailupalveluita voidaan järjestää

väljemmin. Uskon Harjun koulutustoteutusten osaltaan lisäävän alan osaamista ja maaseudun kehittämistä,

Palosara toteaa.

 

Toistaiseksi vastaavana toimitusjohtajana jatkaa Mikko Kunnaala ja apulaisrehtori Terhi Nopanen hoitaa rehtorin

tehtäviä, kunnes Mika Palosara aloittaa tehtävässä.

 

 

Lisätietoja:

vt. toimitusjohtaja Mikko Kunnaala p. 044 732 9005

Mika Palosara p. 044 023 2980