Opiskelijan tukipalvelut

Opiskelijan tukipalvelut

Harjussa opiskelijan hyvinvointi ja opintojen tukeminen ovat erittäin tärkeitä asioita. Opiskelijan tukipalvelut käsittää opinto-ohjaajat, terveydenhuollon, kuraattorin, opiskelijahuoltoryhmän ja erityisopetuksen.

Opinto-ohjaajat

Opinto-ohjaajat vastaavat yhdessä opettajien ja muun henkilökunnan kanssa opiskelijoiden ohjaamisesta opiskeluun, työhön ja jatkokoulutukseen. Kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä opinto-ohjaajiin.

Terveydenhuolto

Kouluterveydenhoitajalla on vastaanotto Harjussa kerran viikossa. Kouluterveydenhoitaja tekee uusille opiskelijoille terveystarkastuksen ensimmäisen syksyn aikana.

Akuuteissa sairastapauksissa tulee hakeutua lähimpään terveyskeskukseen Virojoelle (puh 05 7490 501), muissa sairastapauksissa kotipaikkakunnan terveyskeskukseen. Ilta- ja yöpäivystys on Kotkassa Kymenlaakson keskussairaalassa (ilta- ja viikonloppupäivystys, puh 05 22051, yöpäivystys, puh 020 633 1000).

Opiskelijat on vakuutettu lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella, joka on voimassa normaaleilla oppitunneilla, työssäoppimispaikoilla ja opetussuunnitelman mukaisilla opintokäynneillä.

Kuraattori

Kuraattori on sosiaalisen opiskelijahuollon työntekijä. Kuraattorityön tavoitteena on opiskelijoiden sosiaalisen hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen. Hänen kanssaan opiskelija voi luottamuksella käydä puhumassa erilaisista mieltä askarruttavista asioista, esimerkiksi opiskeluun, ihmissuhteisiin tai toimeentuloon liittyen. Oppilaitoksella on yhteinen kuraattori Virolahden kunnan kanssa ja hän on Harjussa tavattavissa viikottain.

Opiskelijahuoltoryhmä

Opiskelijahuoltoryhmä on koulun opiskelijahuollon yhteistyöelin, joka käsittelee opiskelijahuoltoon, opiskeluilmapiiriin, opiskeluvaikeuksiin ja asumiseen liittyviä asioita.

Erityisopetus

Jos opiskelijalla on tuen tarvetta, tulee hänen ottaa yhteyttä ryhmänohjaajaan tai opinto-ohjaajaan. Opiskelijan henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laadinnassa otetaan huomioon mahdolliset erityistarpeet.

Opiskelijalle on mahdollista tehdä lukitesti. Jos opiskelijalla on jo aikaisemmin tehty lukitesti, HOJKS tai jos hänellä on ollut erityistarpeita, tieto näistä olisi hyvä toimittaa heti opiskelujen alussa oppilaitokseen.