Hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskuksen johtoon Juliska Storskrubb

Harjun oppimiskeskuksen kansainvälisen hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskushankkeen projektipäälliköksi on valittu maatalous- ja metsätieteiden maisteri, agronomi Juliska Storskrubb.

Tehtävään haki 14 henkilöä ja haastatteluun kutsuttiin neljä. Tällä hetkellä Juliska Storskrubb toimii Harjun oppimiskeskuksessa apulaisrehtorina. Hänellä on pitkä ja laaja-alainen kokemus ammatillisesta koulutuksesta ja oppilaitoksen hallinnollisista tehtävistä sekä pedagogisesta kehittämistyöstä. Projektipäällikön tehtävänä on hallinnoida kehittämishanketta sekä siihen liittyvää investointihanketta vastaten hankkeiden talouden ja toiminnan toteutumisen seurannasta ja raportoinnista. Projektipäällikkö koordinoi hankkeiden etenemistä suunnitelmien mukaisesti ohjaten hanketoimenpiteiden suunnittelua, toteutusta, arviointia ja vakiinnuttamista sekä vastaa hankkeiden kokonaisarvioinnista ja tiedottamisesta eri toimijoille. Lisäksi hän toteuttaa investointihankkeen kilpailutukset ja laitehankinnat.

Projektipäällikön valinnassa painottui hakijan laaja-alainen osaaminen ja verkostointikyky sekä hankkeen mahdollisuuksien ja tulosten hyödyntäminen oppilaitoksen pedagogisessa kehittämistyössä. Lisäksi valintaan vaikutti hakijan mahdollisuus toimia kokopäiväisesti oppimiskeskuksessa.

Juliska Storskrubb työskentelee projektipäällikkönä hankkeen ajan eli 31.7.2021 asti. Häntä sijaistaa apulaisrehtorina Harjun oppimiskeskuksen opinto-ohjaaja Terhi Nopanen.

Projektipäällikkö aloittaa tehtävässään ensi kuun alussa asteittain ja täysipainoisesti vuoden vaihteessa.
Hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskus hyödyntää toiminnassaan juuri valmistunutta nykyaikaista aktiivipihattoa. Kustannuksiltaan noin 500 000 euron hankkeeseen on saatu kaksivuotinen Euroopan aluekehitysrahaston tuki. Hevosten toiminta- ja tutkimusympäristön kehittämiseen on saatu myös tukea William ja Ester Otsakorven Säätiöltä. Hankkeen päätavoitteena on hevosten hyvinvoinnin ja hevosalan sekä hevosurheilun asiantuntijuuden kehittyminen tutkimustiedon ja siihen perustuvan koulutuksen avulla.

Lisätietoja: Mika Palosara, rehtori, p. 044 0232 980

Kuva: Tiina Kauhanen