Harjussa koronasulku 8.3.-13.6.2021

Valtioneuvoston tiedotuksen ja uusien ohjeiden vuoksi Harjun oppimiskeskuksessa siirrytään koronasulkuun 8.3.-13.6.2021 väliseksi ajaksi.

Kaikki Harjun oppimiskeskuksen tilat ovat koronasulun ajan suljettuina muulta kuin henkilökunnalta. Myös Ravintola Aura on kyseisenä ajankohtana kiinni.

 

Harjun oppimiskeskuksen ratsastusalueet ovat suljettuina 5.8.2021 asti. 

Harjun oppimiskeskus on koronasulun jälkeen aukeamassa asteittain, THL:n ohjeet ja suositukset huomioiden. Koronapandemiasta johtuen Harjun ratsastusalueita ei ole pystytty ylläpitämään entiseen tapaan. Ratsastusalueiden ylläpitämiseen sitoutuu henkilöresursseja, jotka ovat olleet tiukoilla koronasta johtuen. Harjun oppimiskeskus suuntaa niukat resurssinsa oppilaitoksen ydintoimintoihin. Harjun oppimiskeskus toimii vastuullisesti ja pyrkii varmistamaan ratsastusalueiden turvallisuuden pohjan ja rakenteiden sekä ratsastusympäristön osalta ennen niiden avaamista ulkopuolisille käyttäjille. Täten Harjun oppimiskeskuksen ratsastusalueet ovat edelleen suljettuina 5.8.2021 asti. 

 

Lisätietoja THL:n ohjeista ja suosituksista osoitteesta  https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19 .

Kymsoten koronainfo: https://korona.kymsote.fi/