Harju tähtää ratsastuksen opetuksen simulaatiokeskukseksi

Tutkimuskeskushanke tekee uusia avauksia hevosalalla

Harjun oppimiskeskukseen saapui lokakuun alussa jo toinen ratsastussimulaattori Englannista.

-Viime vuonna käynnistyneen koulutus- ja tutkimuskeskushankkeen yksi tavoite on nousta simulaatiokeskukseksi ratsastuksen opetuksen osalta, kertoo projektipäällikkö Juliska Storskrubb. Simulaattoreita aiotaan käyttää ratsastuksen opetuksen lisäksi myös tutkimukseen.

-Suunnitteilla on useiden eri ammattikorkeakoulujen kanssa projekteja ja opinnäytetöitä, joissa tutkitaan esimerkiksi simulaattorin käyttöä ratsastajan asennon korjauksessa ja hyödyntämistä fysioterapeutin työssä. Harjun opiskelijat saavat mahdollisuuden nähdä miten ammattikorkeakoulutasoisia opinnäytteitä tehdään ja voivat osallistua tutkimustyöhön. Pääsemme kaikki verkostoitumaan. Yhteistyö tuo myös näkyvyyttä tutkimustuloksille ja saattaa ne laajan yleisön tietoisuuteen, kertoo Storskrubb.

Harjun hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskushankkeen tavoitteena onkin kehittää kansainvälisesti ainutlaatuinen keskus, joka tekee yhteistyötä tutkijoiden kanssa ja jakaa tutkittua tietoa alan käytännön työhön. Hanke hyödyntää uutta valmennusteknologiaa ratsukon taitojen kehittämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tutkimuskeskuskokonaisuuden muodostavat 2019 valmistunut aktiivipihatto ja erilaiset mittauslaitteet ja -ympäristöt.
Parhaillaan käynnissä on hevosten seurantaan sekä aktiivipihatossa että ratsastusmaneesissa käytettävien laitteiden hankinta. Lisäksi rakennetaan digitaalista yhteistyö- ja innovaatioalustaa tiedon tallennusta ja jakoa ajatellen.

Laitteita päästäneen asentamaan vielä tämän vuoden puolella, sanoo Juliska Storskrubb.

– Hevosten seurantajärjestelmästä nähdään miten paljon hevoset aktiivipihatossa liikkuvat ja miten ne viettävät aikaansa laumassa. Tietoja voidaan käyttää tutkimuksessa. Maneesissa voimme nähdä ratsukon kulkemat tarkat tiet, katsoa ne tallenteena jälkikäteen ja hyödyntää havaintoja valmentamisessa. Ongelmakohtiin päästään tallenteilla eri tavalla kiinni kuin vain silmällä seuraamalla, projektipäällikkö kuvaa.
Harjun hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskushankkeeseen on saatu Kymenlaakson liiton kautta kaksivuotinen Euroopan aluekehitysrahaston tuki. Projektipäällikkö Juliska Storskrubbin kanssa hankkeessa pedagogisena asiantuntijana työskentelee Heidi Karjalainen ja projektiassistenttina Marita Haaja. Hankkeen etenemistä tukee monialainen ohjausryhmä.

 -Ohjausryhmässä on laaja-alainen asiantuntemus. Mukana ovat professori Anna Valros, apulaisprofessori Anna Mykkänen ja filosofian tohtori ja tutkija Heli Hyytiäinen Helsingin yliopistosta, erikoistutkija Markku Saastamoinen Luonnonvarakeskuksesta, hevosalan yrittäjä Riitta LahtelaMällinen Porvoosta, tutkimuspäällikkö Heidi Sjögren Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta, professori Heikki Handroos Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja rahoittajan edustajana Kymenlaakson liitosta Mia Hämäläinen, kertoo projektipäällikkö Juliska Storskrubb.

Harjun hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskushankkeen ohjausryhmään kuuluu laaja-alainen joukko asiantuntijoita Helsingin yliopistosta, Luonnonvarakeskuksesta, yritysmaailmasta, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta, Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja Kymenlaakson liitosta.

 

Hankkeen toimintaympäristöistä aktiivipihatto on jo osoittautunut erinomaiseksi hevosten seurannan osalta. Se on herättänyt valtavasti kiinnostusta oppimis- ja työympäristönä sekä opinnäyte- ja tutkimustyöalustana.

-Syksyllä meillä aloittavat opinnäytetöitä niin Savonia AMK:n, XAMK:in, HAMK:in kuin SAMK:in opiskelijat. Talvella on mukana opinnäytetyötä tekemässä Sanna Räisänen Savoniaammattikorkeakoulusta ja hän esimerkiksi mittaa hevosten pintalämpötiloja ja karvan pituutta huomioiden myös sääolosuhteet, kertoo Storskrubb.
-Viime talvena aktiivipihatossa tarkeni oikeinkin hyvin. Seurantalaitteet mahdollistavat hevosten tarkkailun reaaliajassa sekä tallenteena ja työajat pysyvät aktiivipihatossa hyvin kohtuullisina suhteessa hevosmäärään. Hevoset ovat oppineet esimerkiksi ruokinta-automaattien käytön hyvin. Kesällä aktiivipihatossa määritettiin jokaiselle hevoselle automatiikalla oma laidunaika, ynnää projektipäällikkö aktiivipihattokokemuksia. Harju otti aktiivipihaton käyttöön ensimmäisenä hevosalan oppilaitoksena Suomessa.
– On tärkeää tehdä uusia avauksia alalla. Aktiivipihatto on uusi tapa pitää hevosia, siinä hevosen hyvinvointi tulee ykkösasiana. Hanke tarjoaa myös kiinnostuneille mahdollisuuden tulla tutustumaan uuteen teknologiaan, Juliska Storskrubb toteaa.

Lisätietoa: Projektipäällikkö Juliska Storskrubb p.044 0460879