Harju investoi ainutlaatuiseen hevosten tutkimustekniikkaan

Harju investoi ainutlaatuiseen hevosten tutkimustekniikkaan 

Rohkeat investoinnit hevosalan tutkimukseen jatkuvat Harjun oppimiskeskuksessa. Marraskuussa solmittiin merkittävä hankintasopimus, jonka ansiosta vielä tänä vuonna otetaan käyttöön ainutlaatuista hevosten ja ratsukoiden seuranta- ja mittausteknologiaa. Kokonaisuuteen kuuluvat myös digitaaliset yhteistyö- ja innovaatioalustat tietojen tallennukseen ja jakoon. Hankinta liittyy kaksivuotiseen Harjun hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskushankeeseen, EERCF. Sen tarkoituksena on synnyttää alalle uudenlaista tutkimustoimintaa, tehostaa koulutusta ja parantaa hevosten hyvinvointia. -Haluamme nykyaikaistaa hevosalan toimintamalleja, sillä vallalla on vieläkin vanhentuneita ja luuloon perustuvia käsityksiä, sanoo projektipäällikkö Juliska Storskrubb. Syy hankintaa edeltäneeseen poikkeuksellisen pitkään, kuukausia kestäneeseen kilpailutusprosessiin on yksinkertainen.

-Valmista järjestelmää tähän ei ollut olemassakaan. Kokonaisuuden toteutus vaati monialaista yhteistyötä ja neuvotteluja, tiivistää projektipäällikkö Juliska Storskrubb. Tarkassa, hevosten reaaliaikaisessa paikannusjärjestelmässä tullaan käyttämään älypuhelimissakin vasta yleistymässä olevaa UWB-radioteknologiaa. Kilpailutus tehtiin neuvottelumenettelyllä, missä loppusuoralle valittiin 7 sopivaksi katsottua yritystä. Hankintapäätös tehtiin lokakuussa ja sopimus allekirjoitettiin vasta nyt. Kokonaisuuden toimittaa yhteistyössä kolme yritystä. Hevosten paikannusjärjestelmä aktiivipihattoon ja maneesiin tulee Noccelalta, tietojärjestelmät Fideralta ja projektin kokonaistoteutuksesta vastaa Love Corporation.
 

Yhteistyöyrityksillekin kyseessä on päänavaus hevosalalla. Esimerkiksi vuonna 2013 perustettu Fidera Oy on suomalainen teknologiayhtiö, jonka kehittämä analytiikkapalvelu mahdollistaa monipuolisen tiedonkeruun yhdistäen erilaisia sensori- ja videoanalytiikan työkaluja innovatiivisesti. Kohteita tai toimintaa reaaliaikaisesti seuraamalla saadaan tietoja, joita hyödynnetään prosessien tehostamiseksi ja erilaisten tietotarpeiden täyttämiseksi.

-Nyt tehty hankinta on tutkimushankkeelle erittäin keskeinen. Teknologian avulla kertyviä tietoja hyödynnetään tutkimus- ja kehitystyössä. Kun aktiivipihaton hevosiin kiinnitetään seurantalaitteet, näemme paljonko ja miten hevoset liikkuvat, ja voimme kehittää niiden elinympäristöä tietoon nojaten, sanoo Storskrubb. 

-Maneesissa ratsukon suorituksen onnistumista voi havainnoida seurantalaitteen avulla ja valmentaja huomaa kehittämistarpeet tarkasti, hän jatkaa. Myös Harjun ulkopuoliset vierailijat voivat hyödyntää laitteita valmennuksissaan. Tutkimushanke jatkuu heinäkuulle 2021. Tuloksia päästään esittelemään kaikille avoimessa hankeseminaarissa Harjussa 11.5.2021.

Hankkeen myötä on syntynyt paljon korkeakoulutasoista yhteistyötä. Harjuun on hankittu myös uuden sukupolven ratsastussimulaattori.
-On tärkeää jakaa tietoa. Esittelimme toimintaamme äskettäin esimerkiksi Jyväskylän yliopiston simulaatio-oppimisen seminaarissa, Juliska Storskrubb kertoo. Hankkeen alkuvaiheessa käyttöönotettu, automatikkaan nojaava hevosten elinympäristö aktiivipihatto ja sen myötä hevosten lisääntynyt ulkoilmaelämä on tuonut jo useita myönteisiä tuloksia.
-Hevoset ovat leikkisiä! Ja laumaelämästä sopivasti väsyttyään ne ovat opetuskäytössä rauhallisia, mikä on tärkeää. Henkilökunnalla työ on keskittynyt talliympäristön sijaan ulos. Työajat pysyvät hyvin kohtuullisina, esimerkiksi ruokinta-automaatit täytetään vain 1-2 kertaa viikossa, Storskrubb toteaa.
Rahoitus tutkimuskeskushankeeseen on saatu Kymenlaakson liiton kautta Uudenmaanliitolta ja Euroopan aluekehitysrahastolta.