Harju aloittaa hevosalan koulutuksen Pirkanmaalla

Yhteistyötä työelämän kanssa laajennetaan

Harjun oppimiskeskus on sopinut yhteistyöstä Lempäälän Ratsastuskoulu Ratsuniitty Oy:n kanssa hevosalan ammatillisen perustutkintokoulutuksen järjestämiseksi Pirkanmaalla. Tampereen seudulla asuvat voivat opiskella hevostalouden ammatillisen perustutkinnon työelämälähtöisesti ja pääosin kotiseudullaan. Nyt aloitettavassa toteutuksessa opiskelijat voivat suorittaa hevostenhoitajan, hevospalveluohjaajan tai ratsastuksenohjaajan perustutkinnon kahden vuoden aikana.


–Haluamme parantaa koulutuksen saatavuutta ja lisätä palvelukykyämme ammatillisen koulutuksen järjestäjänä väestökeskittymän välittömässä läheisyydessä. Alueena Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin Uudenmaan jälkeen. Järjestelyllä haluamme lisätä myös tarjoamamme koulutuksen työelämälähtöisyyttä, toteaa Kymenlaaksossa toimivan luonnonvara-alan ammatillisen oppilaitoksen rehtori Mika Palosara.


Opiskelijoiden osaamisen hankkiminen, lähiopetus ja ohjaus toteutuu pääosin Ratsuniityssä ja muissa työelämän oppimisympäristöissä. Harju vastaa koulutuksen järjestämisestä ja opinnot etenevät käytännössä Harjun ja Ratsuniityn tiiviissä yhteistyössä. Opetuksessa hyödynnetään myös verkko-oppimisympäristöjä.

Lempäälän Ratsastuskoulu Ratsuniitty Oy on sopinut laajasta yhteistyöstä Harjun oppimiskeskuksen kanssa hevosalan ammatillisen perustutkintokoulutuksen järjestämiseksi Pirkanmaalla. Harju vastaa koulutuksen järjestämisestä, mutta opiskelijoiden osaamisen hankkiminen, lähiopetus ja ohjaus toteutuu pääosin työelämän oppimisympäristöissä. Kuva: Essi Ahonen


Toteutus vastaa nykyopiskelijan tarpeisiin
–Uskomme, että esimerkiksi hallituksen kaavailemat muutokset aikuiskoulutustuen suhteen nostavat kynnystä tulla opiskelemaan meille Virolahdelle, olemmehan sijoittuneet varsin pitkän matkan päähän monien hevosalalle haluavien näkökulmasta. Tällä ratkaisulla haluamme lisätä alalle suuntaavien mahdollisuuksia päästä toivealalle, jatkaa Palosara.
–Olemme Ratsuniityssä jo useita vuosia kouluttaneet opiskelijoita erilaisten työharjoitteluiden muodossa, on hienoa nyt syventää yhteistyötä, kertoo Ratsuniitty Oy:n toimitusjohtaja Tuija Rosenqvist.
–Haluamme olla mukana laajentamassa mahdollisuuksia kouluttautua hevosalalle. Tällainen opiskelumuoto sopii nykyaikaan. On mahdollisuus opiskella ja samalla pysyä lähellä perhettä, ystäviä ja tuttua ympäristöä. Toimintaan painottuva opiskelu on myös monelle alalle hakeutuvalle mielekästä, toteaa Tuija Rosenqvist.
Ratsastuksenopettaja ja ammattivalmentaja Rosenqvist toimii myös Suomen kenttämaajoukkueen joukkueenjohtajana.

Haku ensi syksyllä alkaviin opintoihin päästään aloittamaan jo kevään 2024 aikana. Opintoihin voi hakeutua jatkuvalla haulla ja vuosittain opintoja pääsee aloittamaan enimmillään 12 uutta opiskelijaa.


Malli laajemmin käyttöön maakunnissa
Harjun oppimiskeskus pyrkii toimimaan yhä laajemmin yhteistyössä työelämän osapuolten kanssa.
–yhteistyömallin hyödyntämistä on tarkoitus jatkaa muissa maakunnissa. Uskomme vahvasti hevosalan tarvitsevan vaihtoehtoisia toteutuksia nyky-yhteiskunnan tarpeisiin vastatakseen. Arjen hektisyyden ja moninaisuuden lisääntyessä opiskelijoiden muun elämän ja koulutuksen yhteensovittaminen luo ammatillisen koulutuksen järjestäjille uusia palvelutasovaatimuksia. Menestyäksemme meidän on vastattava opiskelijoiden odotuksiin joustavilla koulutustoteutuksilla, sanoo Mika Palosara.


Lisätietoja:
Harjun oppimiskeskuksen toimitusjohtaja/rehtori Mika Palosara p. 0440 232 980, mika.palosara@harjunopk.fi
Lempäälän Ratsastuskoulu Ratsuniitty Oy:n toimitusjohtaja Tuija Rosenqvist p. 040 540 6726,
tuija.rosenqvist@gmail.com


Aiheesta lisää Hevoset-messuilla 6.–7.4.2024 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa Harjun oppimiskeskuksen osastolla A421. Sunnuntaina 7.4. klo 13–15 keskustelemassa hevosalan koulutuksesta yhteistyössä yrittäjien kanssa ovat toimitusjohtaja, rehtori Mika Palosara ja Ratsuniityn toimitusjohtaja Tuija Rosenqvist sekä valmentaja Aki Karhapää.