Asiantuntijaksi työn ohella opiskellen

– Suomalaisessa ruuantuotannossa korostuu vastuullisuus, yrittäjyys ja kestävä kehitys. Maatalousyritysten toimintaympäristö on nyt kovassa muutoksessa ja siinä tarvittavan vahvan perustan maatalouden ymmärtämiseen, yrittäjyyteen sekä liiketalouden ja johtamisen osaamiseen saa agrologiopinnoista, toteaa maatilatalouden lehtori Kati Partanen Savonia-ammattikorkeakoulusta.
Opintoihin sisältyy myös ympäristöasioita, viestintää ja yhteistyötaitoja. Loppuvaiheessa on mahdollista suuntautua maatalousyrittäjäksi tai asiantuntijaksi.
–Uutena suuntautumisena meillä alkaa lisäksi agroteknologia, mihin on työelämässä ilmennyt tarvetta, Partanen sanoo.

Agrologiksi Virolahdella


Savonia aloitti agrologien ammattikorkeakoulutuksen Kymenlaaksossa, Virolahdella yhteistyössä Harjun oppimiskeskuksen kanssa syksyllä 2020. Samalla mahdollistettiin luonnonvara-alan ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoille jatko-opintomahdollisuus lähellä.
Agrologin tutkinto valmistaa toimimaan ruoantuotannon, maaseutuelinkeinojen ja agroteknologian asiantuntijana sekä työskentelemään vastuullisesti ja kestävästi, hyödyntäen tarkoituksenmukaisia tuotantovälineitä ja teknologiaa.
Vaikka virallinen koulutuspaikkakunta on Iisalmi, on siis Kymenlaaksossa koulutuksen monimuotototeutukseen mahdollista osallistua pienryhmässä Virolahdella. Koulutukseen haetaan kevään 2023 toisessa yhteishaussa 15.03. – 30.03.2023.
– Savonian agrologikoulutukseen voi osallistua niin sanotuista kotipesistä, joista yksi on Harjun oppimiskeskuksen tiloissa. Monimuotoisesti opiskeleville kontaktiopetusta on noin viikon verran kuukaudessa. Tällöin ryhmä kokoontuu opiskelemaan asioita opettajajohtoisesti. Muina aikoina opiskelu on yleensä yksilö- tai ryhmätyöskentelyä opiskelijoiden oman aikataulun mukaisesti. Tentit ja harjoitustyöt tehdään sähköisellä oppimisalustalla, joka mahdollistaa varsin joustavan opintojen ajoittamisen, kertoo luonnonvara-alan yliopettaja Heli Wahlroos.
Neljän opiskeluvuoden aikana hioutuu verkostoituneita ja kansainvälisesti ajattelevia agrologeja, jotka ymmärtävät maaseutuelinkeinoissa tapahtuvat muutokset.
–Opinnot ovat hyvin työelämälähtöisiä, opintojaksojen tehtävät tehdään usein yrityksille ja alan organisaatioille. Näin opiskelijat saavat hyvän käsityksen alan tilanteesta ja kehittymisestä. Kansainvälisyyttä opiskellaan jo opetussuunnitelman mukaisissa opintojaksoissa. Ulkomaille voi myös lähteä harjoittelemaan tai opiskelemaan ja opintojaksoilla voi olla mukana vaihto-opiskelijoita, kuvailee opintoja koulutuspäällikkö Petri Kainulainen.

Lähiopetusta kerran kuussa

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen ja vähintään kahden vuoden työkokemuksen jälkeen on Savoniassa mahdollista hakeutua opiskelemaan osaamista syventävää ylempää korkeakoulututkintoa.
Tähän mahdollisuuteen tarttui myös Harjun Oppimiskeskuksessa hevostalouden opettajana
nykyisin toimiva Kaisa Räsänen.
– Toimin aiemmin talliyrittäjänä ja aloin pohtia osaamiseni kehittämistä. Savoniassa opinnot sai hyvin soviteltua työelämän kanssa yhteen. Opiskelut koostuivat lähipäivistä, joita oli noin kerran kuussa 2-3 päivää kerrallaan. Teimme myös tiimeissä projektiluontoisia tehtäviä kurssin aiheisiin liittyen. Tiimeissä työskentely oli mukava tapa sisäistää oppimistaan ja pohtia asioita yhdessä. Opintojen lähiopetuspäivät olivat tiedossa heti opintojen alussa, joten oli helppo järjestää hyvissä ajoin lomittajat hoitamaan omia töitä, hän kuvailee.
Räsäsen ylempi korkeakoulututkinto valmistui keväällä 2022.
–Tutkinto oli erinomainen ratkaisu päivittää ja kehittää omaa osaamista. Opiskelu antaa aina uutta näkökulmaa ja laajentaa omaa ajattelutapaa. Myös verkostoituminen muiden alan toimijoiden kanssa oli iso plussa itse tutkinnon suorittamisen lisäksi. Vaikka edellisistä opinnoista olisikin vierähtänyt aikaa, ei opiskelijaksi ryhtymistä kannata arastella!

Yhteishaku AMK- ja YAMK-koulutuksiin 15.03. – 30.03.2023.

Lue lisää agrologin AMK-tutkinnosta>>

Savonia-ammattikorkeakoulu
Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Asiantuntijaorganisaatio kouluttaa osaajia kuudella eri koulutusalalla. Koulutukset tarjoavat mahdollisuuden opiskella tutkinto päiväopiskeluna tai työn ohessa sekä joustavasti Avoimessa ammattikorkeakoulussa.