Ammatillista kehittymistä läpi elämän

Ammatillinen opiskelu ja kehittyminen jatkuu usein vaiheittain elämän aikana. Ensin lähdetään kenties ammatillista perustutkintoa suorittamaan. Muutaman työelämävuoden jälkeen saatetaan palata syventämään osaamista ammattitutkinnolla tai tutkinnonosilla. Polku voi jatkua työuran ohella edelleen myös korkeakouluopintoihin.
Harjun oppimiskeskuksessa aktiivinen yhteistyö muiden koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä työelämäverkostojen kanssa tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia eri alojen uusimman tiedon hyödyntämiseen sekä lisää valinnanvaraa opintotarjontaan.
Virolahdella, liki tuhannen hehtaarin kartanomiljöössä, annetaan hevostalouden, puutarha-alan, maatalouden, metsäalan sekä luonto- ja ympäristöalan ammatillista koulutusta.


Uusinta tietoa ja osaamista

Oppimisessa hyödynnetään nykyaikaisia teknologioita, kuten sensori- ja simulaattoritekniikkaa sekä keinoälyä.
–Opiskelijat saavat olla mukana teknologian kehityksen etulinjassa. Digitaalisuus tarjoaa myös opiskelumahdollisuuksia ilman tiettyyn paikkaan sitoutumista ja joustavat opiskeluajat, toteaa apulaisrehtori Terhi Nopanen.
–Kansainvälisyys mahdollistaa myös opintojen suuntaamisen ulkomaille, mikä antaa lisäarvoa työmarkkinoilla, kertoo Terhi Nopanen.
–Opiskelijoilla on meillä lisäksi mahdollisuus osallistua erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Näin opitaan yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja sekä ongelmanratkaisua käytännössä, Nopanen sanoo.
Opiskelemaan voi hakea joko yhteishaussa tai jatkuvan haun kautta ympäri vuoden.
–Jatkuva haku antaa hakijoille joustavan mahdollisuuden hakeutua opintoihin itselle sopivana ajankohtana. Harjussa on esimerkiksi alkamassa tänä keväänä pitkästä aikaa puutarha-alan ammattitutkinto. Syksyllä alkaa myös useampi hevostalouden ammattitutkinnon osaamisala, Nopanen jatkaa.
Perustutkinto-opiskelijoille majoittuminen ja ruokailu ovat ilmaisia opiskelupäivinä. Erilaisten harrastusmahdollisuuksien lisäksi tarjolla on ohjattua vapaa-ajantoimintaa, kuntosali ja lainattavia liikuntavälineitä. Harjussa järjestetään vuosittain tutustumispäiviä opiskelusta kiinnostuneille ja heidän läheisilleen.


Kohti omia ura-tavoitteita

–Jokaiselle opiskelijalle tehdään meillä henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ja häntä ohjataan omalla polullaan kohti omaa uratavoitettaan, Terhi Nopanen sanoo.
Kaksoistutkintokin onnistuu, silloin opiskelija opiskelee ammatillisen perustutkinnon ja suorittaa ylioppilastutkinnon samanaikaisesti. Lisäksi Haminan lukiossa on mahdollista suorittaa ratsastuspainotteiset lukio-opinnot, joissa ratsastukseen ja hevosiin liittyvät opinnot suoritetaan Harjun oppimiskeskuksessa.
–Korkeakouluopinnoista kiinnostuneiden opiskelijoiden on lisäksi mahdollista suorittaa Savonia ammattikorkeakoulun kautta väylä-opintoja, jotka saadaan liitettyä osaksi perustutkintoa ja ne pystytään myös jatkossa hyväksi lukemaan osaksi agrologin tutkintoa. Koko tutkinnon lisäksi on mahdollista suorittaa vain tutkinnon osiakin. Moni palaakin meille täydentämään aiemmin suoritettua perustutkintoa erilaisilla tutkinnon osilla.

Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukioon 21.2. – 21.3.2023.

Hae opiskelemaan, lisätietoa>>