Agrologien koulutus alkaa Harjussa

Savonia-ammattikorkeakoulu aloittaa agrologien koulutuksen Virolahdella yhteistyössä Harjun oppimiskeskuksen kanssa syksyllä 2020. Agrologeja ei tällä hetkellä kouluteta Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Kaakonkulman lisäksi opiskelijoita koulutukseen toivotaan myös Etelä-Karjalan puolelta.

– Koulutusten tarjoaminen Harjun oppimiskeskuksen kampuksella mahdollistaa opiskelun paikallisesti ja auttaa alueen maatalouden kehittämisessä, uskoo Savonian koulutusvastuupäällikkö Petri Kainulainen.
Agrologin tutkinto valmistaa toimimaan luonnonvara-alan ammattilaisena ja luo edellytyksiä vastuulliseen ruuantuotantoon. Koulutus antaa valmiudet yrittäjänä toimimiseen ja maaseutuelinkeinossa tapahtuvien muutosten ymmärtämiseen. Jo opintojen aikana ratkotaan työelämälähtöisiä kysymyksiä yhdessä asiantuntijoiden kanssa.
Harjun oppimiskeskus tarjoaa käytännön toiminta- ja oppimisympäristön agrologikoulutukselle. Lähiopetusjaksojen aikana opiskelijat voivat hyödyntää koulutustilojen lisäksi majoitus- ja ruokapalveluita.
-Tulevaisuudessa yhteistyötä voidaan tehdä myös opetuksen, opinnäytetöiden ja kehittämishankkeiden tiimoilta, Savonian Petri Kainulainen uskoo.
– Ammattikorkeakoulutuksen saaminen oppimiskeskuksen yhteyteen vahvistaa osaltaan Harjun alueellista näkyvyyttä, verkostoitumista, vaikuttavuutta sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Samalla jatko-opintomahdollisuus saadaan lähelle nykyisiä oppilaitamme, toteaa Harjun oppimiskeskuksen rehtori Pauli Karihtala.
Savoniassa uskotaan, että tulevaisuudessa yhä useamman tilan yrittäjillä on korkeakoulututkinto ja sitä kautta vahvempi osaaminen.
-Tulevaisuuden maatiloilla toimitaan aikaisempaa johdonmukaisemmin perustuen realistiseen visioon ja strategiseen suunnitteluun, joista johdetaan käytännölliset tavoitteet. Yrittäjillä on silloin realistinen käsitys nykytilanteesta ja siitä, miten toimintaa pitää kehittää, Kainulainen tiivistää.
Agrologin opinnot suoritetaan Harjussa monimuoto-opiskeluna. Monimuoto-opiskelijat kokoontuvat noin viikon ajaksi kuukaudessa. Muu opiskelu on itsenäistä monimuoto-opiskelua. Opiskelussa hyödynnetään paljon verkko-oppimisympäristöä ja etäluento-ohjelmistoa. Koulutus kestää noin neljä vuotta.

Hakuaika syksyllä alkaviin opintoihin on 18.3.-1.4. ja hakeminen tapahtuu opintopolku.fi-palvelussa. Keväällä järjestetään myös valintakoekurssi.

 

Lisätietoja:

 

Savonian koulutusvastuupäällikkö Petri Kainulainen p. 044 785 6635
 

Harjun oppimiskeskuksen rehtori Pauli Karihtala p. 0400 358 761

 

 

Savonia-ammattikorkeakoulu
Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Asiantuntijaorganisaatio kouluttaa osaajia kuudella eri koulutusalalla. Koulutukset tarjoavat mahdollisuuden opiskella tutkinto päiväopiskeluna tai työn ohessa sekä joustavasti Avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Harjun oppimiskeskus
Harjun Oppimiskeskus Oy on Virolahdella toimiva valtakunnallinen luonnonvara-alan oppilaitos, joka järjestää hevostalouden, maatalouden, metsätalouden, puutarhatalouden sekä luonto- ja ympäristöalan ammatillista perus- ja lisäkoulutusta sekä hanketoimintaa 900 hehtaarin koulutilan alueella. Luonnonkauniissa ja historiallisessa kartanomiljöössä toteutetaan monipuolisesti myös elämyksellisiä matkailupalveluja. Harjun oppimiskeskus sijaitsee Ravijoen kylässä Virolahden kunnassa, noin 170 kilometriä Helsingistä itään.