Viheralan ammattitutkinto

Viheralan ammattitutkinnossa voi opiskella:

 • Viheraluerakentajaksi
 • Puistopuutarhuriksi

Opinnoissa voi erikoistua viheralueiden rakentamisen osaamisalaan tai viheralueiden ylläpitämisen osaamisalaan.

Ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka on hankkinut alan peruskoulutuksen ja alan työkokemusta tai hankkinut vastaavan osaamisen työelämästä. Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävät tiedot ja taidot. Ammattitutkintojen perusteissa ammattitaitovaatimukset on määritetty siten, että ne vastaavat alan perustutkinnon suorittamista ja sen lisäksi noin kolmen vuoden työkokemusta alalta. Ammattitutkinto antaa kelpoisuuden saman alan ammattikorkeakouluopintoihin.

Viheralan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia viheralan tiiminvetäjänä ja hänella on ammattitaito toimia viheralueiden rakentamis- tai ylläpitotehtävissä. Ammattitutkinnon suorittanut hallitsee viheralueiden puurakenteiden, kivirakenteiden, maanalaisten rakenteiden tai vesirakenteiden tai ulkovarustealueiden tai viherkattojen ja pihakansien rakentamisen. Suuntautuessaan viheralueiden ylläpitotehtäviin hänellä on osaamista viheralueiden rakenteiden, viherkattojen ja kansirakenteiden tai hautausmaiden ylläpitotehtävistä tai toiminnallisten viheralueiden tarkastuksesta. Osaamista voi suunnata myös viheralan yrittäjänä toimimiseen.

Viheralan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia viheralan tiiminvetäjänä viherrakentamisen tai viheralueiden ylläpidon tehtävissä. Hän voi toimia työtehtävissä kuntien, seurakuntien, yritysten, kiinteistöhuoltoyhtiöiden tai muiden vihertöitä tekevien yhteisöjen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

 

Tutkinnon rakenne:

Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

 • Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 2 kpl
 • Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 3 kpl

 

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Tiimin vetäjänä toimiminen
 • Kasvillisuusalueiden rakentaminen (Viheraluerakentaja)
 • Kasvillisuusalueiden ylläpitäminen (Puistopuutarhuri)

 

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Viheralueiden puurakenteiden rakentaminen.
 • Viheralueiden kivirakenteiden rakentaminen
 • Ulkovarustealueiden rakentaminen
 • Viherkattojen ja pihakansien rakentaminen
 • Maanalaisten rakenteiden rakentaminen
 • Viheralueiden vesirakenteiden rakentaminen
 • Kasvillisuusalueiden rakentaminen
 • Kasvillisuusalueiden ylläpitäminen
 • Viheralueiden rakenteiden ylläpitäminen
 • Viherkattojen ja pihakansien ylläpitäminen
 • Hautausmaiden ylläpitäminen
 • Toiminnallisten viheralueiden tarkastaminen
 • Viheralan yrittäjänä toimiminen

Katso lisätietoja tutkinnon sisällöstä ja muista valinnaisista tutkinnon osista täältä.

 

Koulutuksen kesto:

Koulutuksen kesto suunnitellaan yksilöllisesti ja se riipuu opiskelijan aiemmasta osaamisesta.

 

Opiskelijavalinta:

Hakijalta edellytetään puutarhatalouden perustutkintoa tai työkokemuksella hankittuja vastaavia tietoja ja taitoja. Motivaatio ja sitoutuminen tutkinnon suorittamiseen sekä halu alalle työllistymiseen ovat tärkeitä valintakriteerejä. Hae opiskelemaan!