Maatalousala

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO

Maatalousalan perustutkinnossa voi opiskella:

 • maaseutuyrittäjäksi

Opinnoissa voi erikoistua maatilatalouden osaamisalaan tai maatalousteknologian osaamisalaan.

Maatalousalan perustutkinnon voi suorittaa myös kaksoistutkintona.

 

Maaseutuyrittäjä

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet uuden ajan monialaiseen maaseutuyrittäjyyteen. Maaseutuyrittäjä voi toimia itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa. Koulutus antaa mahdollisuudet toimia monipuolisissa työtehtävissä myös sivuelinkeinojen kautta ja opiskelijalla on laajat mahdollisuudet valita opintojensa sisällöt.

Työelämälähtöisyys on koulutuksen perusta. Opinnot järjestetään yhteisyössä sopimuskumppanien, modernien maatalousyritysten ja huoltokorjaamoalan yritysten kanssa, jotka aktiivisesti kehittävät yritystensä toimintaa, tuotantoympäristöä sekä omaa osaamistaan. 

Maatilatalouden osaajat voivat työskennellä esimerkiksi kasvinviljely- ja kotieläintiloilla.

Maatalousteknologiaan suuntautunut voi työskennellä esimerkiksi maatalouskoneurakoitsijana, huoltokorjaamossa tai maataloustarvikekaupassa.

 

Tutkinnon rakenne:

Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

 • Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 75 osp
 • Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 70 osp
 • Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Työskentely maatalousalalla
 • Maaseutuyrittäminen
 • Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen (maatilatalouden osaamisala)
 • Maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen (maatalousteknologian osaamisala)

 

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Peltokasvien tuottaminen
 • Kasvilajikohtainen tuottaminen
 • Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen
 • Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Metsien hyödyntäminen

Katso lisätietoja tutkinnon sisällöstä ja muista valinnaisista tutkinnon osista täältä.

 

Koulutuksen kesto:

Koulutuksen kesto suunnitellaan yksilöllisesti ja se riipuu opiskelijan aiemmasta osaamisesta.

 

OPISKELIJAVALINTA:

Motivaatio ja sitoutuminen tutkinnon suorittamiseen sekä halu alalle työllistymiseen ovat tärkeitä valintakriteerejä. Hae opiskelemaan!