Maatalousala

Opiskele maatalousalan perustutkinto Harjussa!

Suomalaiset kuluttavat suurimmaksi osaksi kotimaisia elintarvikkeita, mikä tekee maatalousalan roolista merkittävän. Kasvi- ja eläinperäiset tuotteet muodostavat maamme elintarviketalouden pohjan. Maatalousala tuottaa raaka-aineita elintarviketeollisuuden käyttöön, joista ne löytävät tiensä tavalliselle kuluttajalle. Tämän kaiken tärkeän työn lisäksi maatalous pitää maaseudun elinvoimaisena.

Harjun oppimiskeskuksessa voi opiskella maatalousalan perustutkinnon. Lähes tuhannen hehtaarin opetusmaatila peltoineen ja metsineen tarjoaa erinomaiset olosuhteet maatalousalan opetukseen. Kotieläintuotantoon liittyviä tutkinnon osia on mahdollista suorittaa työelämässä oppien. 

Koulutus antaa valmiudet uudenajan monialaiseen maaseutuyrittäjyyteen. Opiskelija voi laajentaa osaamistaan hyödyntämällä muita Harjussa tarjottavia luonnonvara-alan koulutuksia.  

Opiskelu on valtaosin käytäntöä ja tekemällä oppimista, teoriaopintojen antaessa tiedolliset valmiudet maatalousalan eri osa-alueista. Opiskelun keskiössä on opiskelija. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja vaihtoehtoisia opintopolkuja toteutetaan joustavasti.

 

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO

Maatalousalan perustutkinnossa voi opiskella:

 • maaseutuyrittäjäksi

Opinnoissa voi erikoistua maatilatalouden osaamisalaan tai maatalousteknologian osaamisalaan.

Maatalousalan perustutkinnon voi suorittaa myös kaksoistutkintona.

 

Maaseutuyrittäjä

Maatalousalan koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet uuden ajan monialaiseen maaseutuyrittäjyyteen. Maaseutuyrittäjä voi toimia itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa. Koulutus antaa mahdollisuudet toimia monipuolisissa työtehtävissä myös sivuelinkeinojen kautta ja opiskelijalla on laajat mahdollisuudet valita opintojensa sisällöt.

Työelämälähtöisyys on koulutuksen perusta. Opinnot järjestetään yhteistyössä sopimuskumppanien, modernien maatalousyritysten ja huoltokorjaamoalan yritysten kanssa, jotka aktiivisesti kehittävät yritystensä toimintaa, tuotantoympäristöä sekä omaa osaamistaan. 

Maatilatalouden osaajat voivat työskennellä esimerkiksi kasvinviljely- ja kotieläintiloilla. Maatilatalouden osaamisalan suorittanut maaseutuyrittäjä osaa tehdä töitä monipuolisesti erilaisissa maaseutuyrityksissä. Valmistuneella on laajat perustiedot maan kasvukunnon ylläpidosta ja kasvien kasvuun vaikuttavista tekijöistä. Hänellä on hyvät tekniset taidot ja hän osaa käyttää ja huoltaa työssä tarvittavia koneita ja laitteita. Valintojensa mukaisesti hän osaa hoitaa tuotantoeläimiä niiden hyvinvointia edistäen, harjoittaa suunnitelmallista metsätaloutta, palvella asiakkaita tai käyttää ja suunnitella yrityksensä tuotantoteknologiaa sekä toimia rakennuttajana. 

Maatalousteknologiaan suuntautunut voi työskennellä esimerkiksi maatalouskoneurakoitsijana, huoltokorjaamossa tai maataloustarvikekaupassa. 
Osaamista hankitaan tekemällä maatalouskoneiden käyttöön, huoltoon ja korjaukseen liittyviä töitä työssäoppimispaikoilla sekä oppilaitoksen pelloilla.
Maatalousteknologian osaamisalan suorittanut maaseutuyrittäjä osaa järjestää työnsä työturvallisuusmääräysten mukaisesti tuotantoteknologiaan liittyvissä tehtävissä. Hän hyödyntää tietotekniikkaa tuotannon suunnitteluun ja seurantaan. Hän osaa toimia kustannustietoisesti ja arvioida toiminnan kannattavuutta sekä toimia ympäristövastuullisesti.  

MAATALOUSALAN TUTKINNON RAKENNE:

Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

 • Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 75 osp
 • Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 70 osp
 • Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Työskentely maatalousalalla
 • Maaseutuyrittäminen
 • Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen (maatilatalouden osaamisala)
 • Maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen (maatalousteknologian osaamisala)

 

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Peltokasvien tuottaminen
 • Kasvilajikohtainen tuottaminen
 • Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen
 • Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Metsien hyödyntäminen

Katso lisätietoja tutkinnon sisällöstä ja muista valinnaisista tutkinnon osista täältä.

 

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNON KOULUTUKSEN KESTO:

Koulutuksen kesto suunnitellaan yksilöllisesti ja se riipuu opiskelijan aiemmasta osaamisesta.

 

OPISKELIJAVALINTA MAATALOUSALALLE:

Maatalousalan perustutkinnon maaseutuyrittäjän koulutus soveltuu ammatinvaihtajille, maatiloilla työskenteleville, omistajille tai sukupolvenvaihdosta suunnitteleville tai maatalousalalle aikoville tai muuten alasta kiinnostuneille sekä pohjaksi jatko-opintoihin tähtääville.

Motivaatio ja sitoutuminen tutkinnon suorittamiseen sekä halu alalle työllistymiseen ovat tärkeitä valintakriteerejä. Hae opiskelemaan!

 

JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä esim. ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, agrologi (AMK). Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi maatalous metsätieteiden kandidaatin tai maisterin tai metsänhoitajan tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.