Hevosala

Opiskele hevostalouden perustutkinto tai syvennä osaamistasi hevostalouden ammattitutkinnolla!

Hevosala on kasvava ala, joka pitää sisällään monipuolisia elinkeinoja ja yritystoimintaa. Hevosalan perustehtäviä ovat muun muassa hevosten hoito, valmennus ja hevosten käyttö erilaisiin urheilun ja vapaa-ajanvieton muotoihin.  Hevosalalla toimiminen edellyttää hevosen ja talliympäristön hoidon perusteiden tuntemista. Ammattimainen hevosten hoito ja käsittely saavutetaan taitojen kehittymisen myötä, mikä vaatii pitkäaikaista harjaantumista.

Hevosalan suosio kasvaa jatkuvasti ja alalle tulee uusia harrastajia. Hevostalouden tutkinnoissa opitaan alalla työskentelyn edellytyksiä, kuten vastuuta omasta työstä ja työturvallisuudesta, hoidettavista eläimistä, yrityksen ympäristöstä sekä asiakkaiden turvallisuudesta ja palveluiden laadusta. 

 

HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO

 

HEVOSTALOUDEN AMMATTITUTKINTO

 

HEVOSURHEILULUKIO

Harjun oppimiskeskuksessa ja Haminan lukiossa on mahdollista suorittaa hevosurheilupainotteinen lukio:

  • lukio-opinnot Haminan lukiossa
  • hevosiin ja ratsastukseen liittyvät opinnot Harjun oppimiskeskuksessa

 

KAKSOISTUTKINTO

Hevostalouden perustutkinnon voi suorittaa myös kaksoistutkintona. Kaksoistutkinto tarkoittaa ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon suorittamista. Lukio-opetuksesta vastaa Haminan lukio.