Agrologin AMK-tutkinto

Savonia-ammattikorkeakoulu aloittaa agrologien koulutuksen Virolahdella yhteistyössä Harjun oppimiskeskuksen kanssa syksyllä 2020.

 

Agrologin (AMK) tutkinto valmistaa sinut toimimaan luonnonvara-alan ammattilaisena, joka luo edellytyksiä vastuulliseen ruuantuotantoon. Agrologi voi kehittää ruuantuotantoa asiantuntijana esimerkiksi neuvonnan, maatalouskaupan, hallinnon, kehittämishankkeiden tai koulutuksen parissa. Koulutus antaa erinomaiset valmiudet myös yrittäjänä toimimiseen.

 

Agrologina tunnet maatalouden biologiset prosessit, maaseutuelinkeinojen ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen sekä maaseudun monipuolisen yritystoiminnan. Osaat hyödyntää työssäsi tarkoituksenmukaisia tuotantovälineitä ja teknologiaa.

Voit suorittaa tutkinnon päivä- tai monimuotoopiskeluna, jotka koostuvat lähitunneista, verkkoopinnoista ja itsenäisestä opiskelusta.

Monimuotototeutuksessa itsenäisen opiskelun määrä on suurempi ja laadukasta lähiopetusta tarjotaan noin viikon verran kuukaudessa.

Opintojen aikana pääset ratkomaan työelämälähtöisiä tehtäviä yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa. Harjoitteluissa kasvatat osaamistasi ja verkostojasi yhteistyöyrityksissä ja organisaatioissa.

Luot tulevaisuutesi aktiivisena opiskelijana yhdessä opiskelijatovereidesi ja työelämän kanssa. Savonian henkilöstö auttaa sinua urapolkusi rakentamisessa. Savoniasta valmistuttuasi olet verkostoitunut ja kansainvälisesti ajatteleva agrologi, joka ymmärtää maaseutuelinkeinoissa tapahtuvat muutokset.

 

Hakuaika syksyllä alkaviin opintoihin on 18.3.-1.4. 2020. Keväällä järjestetään myös valintakoekurssi.

 

Hakeminen tapahtuu osoitteessa:
www.opintopolku.fi

Tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta ja opiskelijavalinnasta löydät osoitteesta:
www.savonia.fi

Lisätietoa hakemisesta ja koulutuksesta:

agrologi (AMK), monimuotototeutus>>

tulostettava esite>>

katja.valtanen@ savonia.fi

p. 044 785 6603