Varusteiden valmistuksen pitkä peruskurssi

Koulutus antaa hyvät lähtökohdat hevosvarusteiden valmistamiseen.

Kurssin kohderyhmänä ovat hevostalouden perustutkinnon suorittaneet, jotka haluavat täydentää tutkintoaan erikoistumalla hevosvarusteiden valmistamiseen. Kurssin kohderyhmänä ovat myös maatalouden perustutkinnon hevostalouden koulutusohjelmassa suorittaneet, jotka haluavat päivittää tutkintonsa hevostalouden perustutkinnoksi. Koulutukseen on mahdollista tulla valituksi myös ilman aiempaa hevosalan koulutusta. 

Opintojen kesto ja toteutus määritellään henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa.