Meille töihin

Harjun oppimiskeskuksen avoimet työpaikat

Harjun oppimiskeskus on Virolahdella toimiva valtakunnallinen luonnonvara-alan ammatillinen oppilaitos, joka järjestää hevostalouden, maatalouden, metsäalan, puutarha-alan sekä luonto- ja ympäristöalan ammatillista koulutusta. Lisäksi luonnonkauniissa ja historiallisessa Harjun oppimiskeskuksen kartanomiljöössä tuotetaan monipuolisesti elämyksellisiä matkailupalveluja.

 

Oppilaitos on vahvistamassa ja kehittämässä hevostalouden toimintojaan. Uudenaikaisen hevostenhoidon koulutus- ja tutkimusympäristön toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi haemme palvelukseemme hevostenhoidosta ja – hyvinvoinnista kiinnostunutta

HEVOSTENHOITAJAA TAI OPPISOPIMUSOPISKELIJAA HEVOSTALOUDEN AMMATTITUTKINTOON

Haettava tehtävä painottuu määräaikaisessa hevostenhoitajan tehtävässä päivittäisiin hevostenhoitotöihin sekä oppilaitoksen opiskelijoiden ohjaamiseen hevostenhoitotöissä. Oppisopimusopiskelussa tutkinnon suorittaminen aloitetaan hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen - tutkinnon osasta ja se suoritetaan Harjun oppimiskeskuksen oppimisympäristöissä. Oppisopimusopiskelijalla tulee olla pohjakoulutuksena hevostalouden perustutkinto. Oppisopimusopiskelun kesto on noin 2 vuotta.

Hakijoilta edellytämme soveltuvaa ammatillista tutkintoa, vahvaa alan työkokemusta, valmiuksia tekniikan kanssa toimimiseen, riittävää tieto- ja viestintätekniikan hallintaa sekä erinomaisia ryhmä- ja yhteistyötaitoja erilaisten ihmisten kanssa. Arvostamme kokemusta ja innostuneisuutta aktiivipihatoista sekä osaamista ja näkemystä hevosten hyvinvoinnin kehittämisestä.

Valitun on ennen palvelussuhteen alkamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikostaustaote sekä osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva haettuun tehtävään. Tehtävässä sovelletaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta.

Tarjoamme monipuolisen ja nykyaikaisen työympäristön ja työn sisällön sekä hyvät henkilöstöedut. Tarjoamme myös mahdollisuuden vuokra-asuntoon.

Määräaikainen työsuhde alkaa mahdollisimman pian tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset sähköpostilla 11.4.2021 mennessä osoitteeseen: mika.palosara@harjunopk.fi

 

 

 

Oppilaitos on vahvistamassa ja kehittämässä hevostalouden koulutusta. Koulutustoiminnan kehittämiseksi ja vahvistamiseksi haemme palvelukseemme kahta tai kolmea

HEVOSTALOUDEN OPETTAJAA, HAKUAJAN JATKAMINEN

Haemme palvelukseemme innostuneita ja ulospäin suuntautuneita hevostalouden päätoimisia tuntiopettajia toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin sopimuksen mukaan.

Haettavat tehtävät koostuvat ammatillisten opiskelijoiden ohjaamisesta ja opettamisesta painottuen hevostalouden perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Tehtäviin sisältyy lisäksi alan opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoidemme kanssa. Olemme vahvistamassa ratsastuksen opettamista painottuen erityisesti esteratsastuksen opetukseen hyödyntäen nykyaikaista opetusteknologiaa, kengittämisen opetusta, ravihevosten valmentamisen ja ajamisen opetusta sekä valjastöiden opetusta. Tehtävät voivat sisältää lisäksi muuta hevostalouden, luonnonvara-alan ja/tai yhteisten tutkinnonosien opetusta ja/tai työtä.

Edellytämme tehtäviin valituilta soveltuvaa koulutusta, alan työkokemusta ja työelämälähtöisyyttä, hyviä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja sekä hyviä yhteistyötaitoja erilaisten ihmisten kanssa. Tehtävien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen 986/1998 perusteella. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös epäpätevät huomioidaan.

Hakijoille luetaan eduksi verkkopedagogiikan osaaminen sekä visiointikyky alan kehityssuunnista ja mahdollisuuksista.

Palvelussuhteiden alussa on kuuden kuukauden koeaika. Valittujen on ennen palvelussuhteiden alkamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikostaustaote sekä osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopivia haettuihin tehtäviin. Tehtävissä sovelletaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta.

Hakemukset sähköpostitse 11.4.2021 mennessä osoitteella mika.palosara@harjunopk.fi
Aiemmin saapuneet hakemukset otetaan huomioon.

 

Lisätietoja antavat:
toimitusjohtaja/rehtori Mika Palosara, mika.palosara@harjunopk.fi
apulaisrehtori Terhi Nopanen, terhi.nopanen@harjunopk.fi
projektipäällikkö Juliska Storskrubb juliska.storskrubb@harjunopk.fi