Yhteishaku alkaa!

Yhteishaku 18.2.–10.3.2020 on tarkoitettu samana vuonna peruskoulun päättäville tai ilman ammatillista tutkintoa oleville. Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi. Jos olet jo suorittanut ammatillisen perustutkinnon, et ehtinyt hakea opiskelupaikkaa tai haluat tulla laajentamaan tutkintoasi, niin voit hakea ammatilliseen perustutkintoon jatkuvan haun lomakkeella. Hae opiskelemaan! 

Harjun oppimiskeskuksessa opiskellaan merenrannan, metsän ja luontopolkujen läheisyydessä. Vehreä puutarha vesilampineen ympäröi Harjun kartanoa ja opiskelijoiden asuinrakennuksia sen pihapiirissä. Harju on investoinut rohkeasti oppimisympäristöihin ja lisännyt opiskelualoja. Nyt koulutusaloja ovat hevosala, puutarha-ala, maa- ja metsätalousala sekä luonto- ja ympäristöala.

Harjun oppimiskeskus haluaa kasvattaa edelläkävijöitä.

 -Tarjoamme korkealaatuista koulutusta. Siihen kuuluu myös ennakkoluuloton, uusien toimintatapojen tutkiminen ja omaksuminen. Koulutustarjontaa on jatkuvasti kehitetty, rehtori Mika Palosara sanoo.

Viime vuosina koulutusaloja on lisätty ja panostettu uudenaikaisiin oppimisympäristöihin. Esimerkkejä näistä ovat hevos- ja maatalousalan oppimisympäristönä toimiva aktiivipihatto, luonto- ja ympäristöalan sekä matkailun tarpeisiin vastaava Vahtivuoren luontonäyttämö ja puutarha-alan oppimisympäristön kehittäminen puistoalueiden vesiaiherakentamisen myötä.

– Harju on nyt eturivin luonnonvara-alan oppilaitos, Palosara toteaa.

 

Elämyksiä ja luonnontuotteita

 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa voi opiskella luonto-ohjaajaksi ja luonnonvaratuottajaksi. Luonto-ohjaajan koulutuksessa tärkeään rooliin nousevat ohjaaminen ja elämysten tuottaminen sekä ulkoilureittien rakentaminen matkailu- ja hyvinvointipalvelujen alalla. ​Luonnonvaratuottaja puolestaan osaa hyödyntää paikallista luontoa luonnontuotealalla.

 

Simulaattori ja hevosurheilukeskus

 

Harjun hevosurheilukeskus tarjoaa loistavat puitteet alan koulutukseen. Hevosalan perustutkinto valmistaa hevostenhoitajaksi tai ratsastuksenohjaajaksi. Ammattitutkinnon suorittaja voi valmistua ratsastuksenopettajaksi ja kengittäjäksi. Harjun oppimiskeskuksessa ja Virolahden lukiossa on myös mahdollista suorittaa hevosurheilupainotteinen lukio.

Harjun oppimiskeskus on aloittanut ainutlaatuisen tutkimuskeskushankkeen, joka keskittyy ratsastajan ja hevosen fyysisen suorituskyvyn ja hyvinvoinnin tutkimiseen, uuteen valmennusteknologiaan ja sen hyödyntämiseen. Käytössä on myös esteratsastussimulaattori sekä ensimmäisenä hevosalan oppilaitoksena Suomessa käyttöön otettu aktiivipihatto, joka tarjoaa opiskelijoille mallia uudenlaisesta ajattelusta ja yrittäjyydestä.

 

Huikea maatila ja luonto puitteina

 

Puutarha-alaa opiskellaan hoidetussa kartanomiljöössä, missä opiskelijat pääsevät toteuttamaan käytännössä hankkeita esimerkiksi kivi- ja vesiaiherakentamisen parissa. Kukka- ja puutarhakaupan alalla vihersisustamisen viimeiset tuulet opettaa oikea floristimestari.

Puutarha-alan perustutkintoa suorittava valmistuu puutarhuriksi. Opinnoissa voi erikoistua viheralan osaamisalaan tai kukka- ja puutarhakaupan osaamisalaan. Viheralan ammattitutkinnossa voi opiskella viheraluerakentajaksi ja puistopuutarhuriksi.

Maatalousalan perustutkinnossa opiskeluympäristönä on tuhannen hehtaarin tila. Perustutkinto valmistaa maaseutuyrittäjäksi. Opinnoissa voi erikoistua maatilatalouden osaamisalaan tai maatalousteknologian osaamisalaan.

Metsäalan perustutkinnossa valmistunut metsuri-metsäpalvelujen tuottaja osaa tehdä metsänhoidon ja puunkorjuun manuaalisia töitä tai metsäluontoon, esimerkiksi metsien monikäyttöön liittyviä töitä. Metsäenergian tuotannon osaamisalan suorittanut osaa suunnitella, korjata ja varastoida suuntautumisensa mukaisesti energiapuuta tai turve-energiaa.

 

Haku ympäri vuoden

 

Opiskelemaan voi hakea yhteishaussa tai jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Majoittuminen ja ruokailu ovat ilmaisia. Myös vapaa-aikaan on tarjolla monenlaista. Harjussa on kaksi vapaa-ajanohjaajaa ja käytössä kuntosali, valaistu pururata, talvella hiihtolatu sekä jalkapallokenttä.

Kaikista tutkinnoista voi suorittaa kaksoistutkinnon eli ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon yhteistyössä Virolahden lukion kanssa.

Lue lisää>>