YHTEISHAKU 2021

Harjun oppimiskeskuksen koulutustarjonta vastaa pinnalla oleviin trendeihin ja työmarkkinoiden kysyntään

Luonnonvara-alan työpaikoilla on kysyntää tutkinnon suorittaneista ammattilaisista. Metsäalalla löytyy tarvetta metsureista, maatalousala kaipaa lisää ammattitaitoisia työntekijöitä ja koronan kasvattaessa hevosharrastusten suosiota, kysyntää löytyy myös hevosalalla. Erityisesti tuotantoeläintenhoitajille sekä hevostenhoitajille on työmarkkinoilla kysyntää.

Harjun oppimiskeskuksen koulutustarjonta vastaa hyvin viime vuosien aikana nousseeseen kysyntään.
– Tarjoamme korkealaatuista koulutusta. Siihen kuuluu myös ennakkoluuloton, uusien toimintatapojen tutkiminen ja omaksuminen. Koulutustarjontaa on jatkuvasti kehitetty, apulaisrehtori Terhi Nopanen kertoo.

Viime vuosina Harju on panostanut uudenaikaisiin oppimisympäristöihin. Esimerkkejä näistä ovat hevos- ja maatalousalan oppimisympäristönä toimiva aktiivipihatto, luonto- ja ympäristöalan sekä matkailun tarpeisiin vastaava Vahtivuoren luontonäyttämö ja puutarha-alan oppimisympäristön kehittäminen puistoalueiden vesiaiherakentamisen myötä.
– Harju on nyt eturivin luonnonvara-alan oppilaitos, Nopanen toteaa.

Harjusta valmistuu joka vuosi luonnonvara-alojen ammattilaisia, jotka ovat valmiita siirtymään työelämään

Luontoalan suosio nousussa

Retkeilyn ja ulkoilun suosio on kasvanut hurjasti viimeisen vuoden aikana, ja siitä on tullut maailmanlaajuinen trendi. Ammattia luonnosta ja eränkäynnistä hakevalle Harju tarjoaa luonto-ohjaajan koulutusta. Harjun liki tuhannen hehtaarin maa- ja metsätila tarjoaa käytännönläheiselle ja monipuoliselle koulutukselle upeat puitteet.

Luonto-ohjaajan koulutuksessa keskiöön nousevat ohjaaminen ja elämysten tuottaminen sekä ulkoilureittien rakentaminen suomalaisessa luonnossa matkailu-, vapaa-aika ja hyvinvointipalvelujen alalla. Luonnonvaratuottaja puolestaan osaa hyödyntää paikallista luontoa luonnontuotealalla. Harjussa luonto- ja ympäristöalan perustutkinto tarjoaa koulutuksen, joka kohtaa nämä pinnalla olevat trendit.

 

Yhteishaussa aloituspaikkoja luonnonvara-alalle

Harjun oppimiskeskuksessa lähestyvää yhteishakua 23.2.-7.4.2021 odotetaan innolla. Tarjolla on aloituspaikkoja viidessä eri luonnonvara-alan perustutkinnossa. Yhteishaussa voi hakea opiskelemaan hevostaloutta, puutarha-alaa, maatalousalaa, metsäalaa sekä luonto- ja ympäristöalaa.

Kevään valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu samana vuonna peruskoulun päättäville tai ilman ammatillista tutkintoa oleville. Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi.

Monipuoliset oppimisympäristöt

 

Maatalousalan perustutkinnossa opiskeluympäristönä on tuhannen hehtaarin tila. Perustutkinto valmistaa maaseutuyrittäjäksi tai eläintenhoitajaksi. Opinnoissa voi erikoistua eri osaamisaloihin, joita ovat maatilatalous, maatalousteknologia tai tuotantoeläinten hoito.

Harjun hevosurheilukeskus tarjoaa loistavat puitteet hevosalan koulutukseen. Käytössä on kaksi esteratsastussimulaattoria sekä ensimmäisenä hevosalan oppilaitoksena Suomessa käyttöön otettu aktiivipihatto, joka tarjoaa opiskelijoille mallia uudenlaisesta ajattelusta ja yrittäjyydestä. Hevosalan perustutkinto valmistaa hevostenhoitajaksi, hevospalveluohjaajaksi tai ratsastuksenohjaajaksi.

-Mielestäni parasta hevostenhoitajan opinnoissa on, että Harjussa pääsee ratsastamaan paljon ja mukanaan saa tuoda oman hevosen. Opinnot keskittyvät enemmän tekemiseen kuin teoriaan ja opiskelijaelämä on mukavaa, kertoo Harjun hevosalan opiskelija.

 

Majoittuminen ja ruokailu ovat perustutkintoa suorittavalle ilmaisia. Myös vapaa-aikaan on tarjolla monenlaista. Harjun vapaa-ajanohjaaja organisoi erilaisia harrastustoimintoja opiskelijoille ja käytössä kuntosali, valaistu pururata, frisbeegolfrata sekä jalkapallokenttä.

 

Monet opiskelijat työllistyvät valmistumisen jälkeen paikkoihin, joissa he ovat suorittaneet työssäoppimisjaksonsa.  Koulutus tarjoaa hyvän pohjan myös jatko-opintoja ajatellen. Yleisemmin jatko-opinnoissa tähdätään agrologiksi. Agrologiksi voi opiskella Harjussa yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa.