Turpeelle tutkittava vaihtoehtoja vihreässä siirtymässä

Harjun palkittu tutkimuskeskus aloittamassa uutta yhteistyöhanketta hevosalalla

Harjun palkittu tutkimuskeskus aloittamassa uutta yhteistyöhanketta hevosalalla
Harjun oppimiskeskuksen hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskuksessa on käynnistymässä uusi
hanke liittyen turpeen korvaamiseen muilla materiaaleilla hevosten kuivikkeena. Hanke tukee
Suomen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä sekä ympäristöllisten
haittavaikutusten korjaamista. Tavoitteena on saada mittaustuloksia eri kuivikevaihtoehtojen
käytöstä, niiden vaikutuksista hevosten hyvinvointiin ja käyttäytymiseen sekä
toimintaympäristöön. Samalla hankkeessa innovoidaan ja kartoitetaan turve-, kuivike-, maa- ja
metsätalous- sekä puutarha-alan toimijoille uusia liiketoimintamahdollisuuksia potentiaalisten
kuivikkeiden tuotanto- ja huoltoprosesseissa.


Turve on tällä hetkellä hevostaloudessa yleisin kuivikemateriaali ja turvetuotannon alasajon myötä
tallinpitäjien huolenaiheeksi on noussut mahdollinen kuivikepula.
Kuiviketutkimukselle tarvittavan ympäristön ja tutkimusosaamisen mahdollistaa Harjun
oppimiskeskuksen ja tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio Luonnonvarakeskuksen yhteistyö.
Rahoitus tulee Kymenlaakson liiton kautta Uudenmaanliitolta, EU:n uudesta oikeudenmukaisen
siirtymän rahastosta (JTF), joka vahvistaa alueiden elinvoimaa sekä edistää vihreää siirtymää EteläSuomessa.


Harjun vuonna 2019 käynnistetyn tutkimiskeskuksen tavoitteena on aktiivisesti jakaa tutkittua
tietoa ja hyväksi havaittuja toimintamalleja alan käytännön työhön.
–Harju on jo saavuttanut mainetta tutkimuspaikkana. Tällaista tutkimusinfraa ei ole muualla, sanoo
tutkimuskoordinaattori Juliska Storskrubb.


Harju onkin viimevuotisten hankkeiden myötä investoinut ainutlaatuiseen hevosten
tutkimustekniikkaan. Kehitystyön myötä on syntynyt yhteistyötä korkeakoulujen sekä tutkimus- ja
asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.
–Tavoitteena on vahvistaa tätä asemaa. Olemme esimerkiksi saaneet Harjun alueelle myös
Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatuaseman ja tutkimustoimintaa, Storskrubb kertoo.

Maakunnan yleisestä kehittämisestä vastaava Kymenlaakson liitto palkitsi Harjun
oppimiskeskuksen menestyksekkäästä hanketyöstä hevosurheilun tutkimustyön edistämiseksi
Silta-palkintotapahtumassa Merikeskus Vellamossa Kotkassa 10.4.2024. Tapahtumassa liitto nosti
esiin kauden 2014 – 2020 parhaat hankkeet ja hanketoimijat kaikkiaan lähes 140 hankkeen
joukosta. Liiton kautta hankkeille jaettiin EU- ja valtionrahoitusta noin 27 miljoonaa euroa vuosina
2014 – 2020.


Kuva: Katse tulevaisuuteen! Alkava hanke tutkii turpeen korvaamista muilla materiaaleilla
hevosten kuivikkeena. Harjun tutkimuskeskuksen tavoitteena on aktiivisesti jakaa tutkittua tietoa
ja hyväksi havaittuja toimintamalleja hevosalalle.


Lisätietoa: Juliska Storskrubb, tutkimuskoordinaattori Harjun oppimiskeskus,
juliska.storskrubb@harjunopk.fi, p. 044 0460 879


https://harjunopk.fi/harju/hevosalan-koulutus-ja-tutkimuskeskus/
https://www.kymenlaakso.fi/ajankohtaista/siltatapahtuma-palkitsi-hankeonnistumisia