Kevään yhteishaku häämöttää

Luonnonvara-alan opintoja ainutlaatuisessa ympäristössä

Harjun oppimiskeskuksessa opiskellaan merenrannan, metsän ja luontopolkujen läheisyydessä. Vehreä puutarha vesilampineen ympäröi Harjun kartanoa ja opiskelijoiden asuinrakennuksia sen pihapiirissä. Harju on investoinut rohkeasti oppimisympäristöihin ja lisännyt opiskelualoja. Nyt koulutusaloja ovat hevosala, puutarha-ala, maatalousala, metsätalousala sekä luonto- ja ympäristöala. Erityisesti tuotantoeläintenhoitajille sekä hevostenhoitajille olisi nyt työmarkkinoilla kysyntää. Harjussa voi suorittaa myös kaksoistutkinnon ratsastuslinjalla.

Harjun oppimiskeskus haluaa kasvattaa edelläkävijöitä.

– Tarjoamme korkealaatuista koulutusta. Siihen kuuluu myös ennakkoluuloton, uusien toimintatapojen tutkiminen ja omaksuminen. Koulutustarjontaa on jatkuvasti kehitetty, apulaisrehtori Terhi Nopanen kertoo.

Viime vuosina koulutusaloja on lisätty ja panostettu uudenaikaisiin oppimisympäristöihin.

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa voi opiskella luonto-ohjaajaksi ja luonnonvaratuottajaksi. Luonto-ohjaajan koulutuksessa tärkeään rooliin nousevat ohjaaminen ja elämysten tuottaminen sekä ulkoilureittien rakentaminen matkailu- ja hyvinvointipalvelujen alalla. Luonnonvaratuottaja puolestaan osaa hyödyntää paikallista luontoa luonnontuotealalla.

Simulaattoreita ja hevosurheilukeskus

Harjun hevosurheilukeskus tarjoaa loistavat puitteet alan koulutukseen. Hevosalan perustutkinto valmistaa hevostenhoitajaksi, hevospalveluohjaajaksi tai ratsastuksenohjaajaksi. Ammattitutkinnon suorittaja voi valmistua ratsastuksenopettajaksi tai kengittäjäksi.

Harjun oppimiskeskus on aloittanut ainutlaatuisen tutkimuskeskushankkeen, joka keskittyy ratsastajan ja hevosen fyysisen suorituskyvyn ja hyvinvoinnin tutkimiseen, uuteen valmennusteknologiaan ja sen hyödyntämiseen. Käytössä on myös kaksi esteratsastussimulaattoria sekä ensimmäisenä hevosalan oppilaitoksena Suomessa käyttöön otettu aktiivipihatto, joka tarjoaa opiskelijoille mallia uudenlaisesta ajattelusta ja yrittäjyydestä.

Osaksi yliopisto- ja ammattikorkeakoulumaailmaa

– Oman koulutus- ja tutkimuskeskuksen puitteissa meidän on tarkoitus pyörittää uusia hankkeita sekä kehittää toimintaamme aktiivisesti. Meillä on aito halu tehdä yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Huikea maatila ja luonto puitteina

Puutarha-alaa opiskellaan hoidetussa kartanomiljöössä, missä opiskelijat pääsevät toteuttamaan käytännössä hankkeita esimerkiksi kivi- ja vesiaiherakentamisen parissa. Kukka- ja puutarhakaupan alalla vihersisustamisen viimeiset tuulet opettaa oikea floristimestari.

Puutarha-alan perustutkintoa suorittava valmistuu puutarhuriksi. Opinnoissa voi erikoistua viheralan osaamisalaan tai kukka- ja puutarhakaupan osaamisalaan. Puutarha-alan ammattitutkinnossa voi opiskella viheraluerakentajaksi ja puistopuutarhuriksi.

Maatalousalan perustutkinnossa opiskeluympäristönä on tuhannen hehtaarin tila. Perustutkinto valmistaa maaseutuyrittäjäksi tai eläintenhoitajaksi. Opinnoissa voi erikoistua eri osaamisaloihin, joita ovat maatilatalous, maatalousteknologia tai tuotantoeläinten hoito.

Metsäalan perustutkinnossa valmistunut metsuri-metsäpalvelujen tuottaja osaa tehdä metsänhoidon ja puunkorjuun manuaalisia töitä tai metsäluontoon, esimerkiksi metsien monikäyttöön liittyviä töitä. Metsäenergian tuotannon osaamisalan suorittanut osaa suunnitella, korjata ja varastoida suuntautumisensa mukaisesti energiapuuta tai turve-energiaa.

Harjun oppimiskeskuksen ammatilliseen perustutkintoon mahdollista sisällyttää Savonia AMK:n agrologin väyläopintoja. Tämä voi helpottaa opiskelijan siirtymistä opintojen pariin sekä nopeuttaa valmistumista AMK-opinnoista.

Haku ympäri vuoden

Opiskelemaan voi hakea yhteishaussa tai jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Majoittuminen ja ruokailu ovat ilmaisia. Myös vapaa-aikaan on tarjolla monenlaista. Harjussa on kaksi vapaa-ajanohjaajaa ja käytössä kuntosali, valaistu pururata, talvella hiihtolatu sekä jalkapallokenttä.

Kaikista tutkinnoista voi suorittaa kaksoistutkinnon eli ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon.

Kaksoistutkinto Haminan lukion ratsastuslinjalla

Harjun oppimiskeskuksen ratsastuslinjan kaksoistutkinto toteutetaan yhteistyössä Haminan lukion kanssa. Haminan lukion ratsastuslinjan ratsastukseen ja hevosiin liittyvät opinnot suoritetaan Harjun oppimiskeskuksessa.

Päääset tutustumaan esitteeseemme täällä.