Harjun oppimiskeskus ja Haminan lukio yhteistyöhön

 Harjun oppimiskeskus ja Haminan lukio suunnittelevat kaksoistutkintoyhteistyötä syksystä 2021 alkaen.

– Näemme mahdollisena kehittää tulevaisuudessa alueellista teema- ja ammattilukiota, jopa useamman koulutuksenjärjestäjän kanssa, sanoo Harjun oppimiskeskuksen toimitusjohtaja ja rehtori Mika Palosara.

Yksilöllisiä opintopolkuja

Toisen asteen oppilaitosten toimintakulttuuria kehitetään nyt yhä monimuotoisemmaksi ja opiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomioon ottavaksi. Lakisääteisen yhteistyön eri koulutuksenjärjestäjien ja työelämän välillä on tarkoitus parantaa koulutuspalveluita ja opetuksen laatua.

Oppilaitosten välinen yhteistyö mahdollistaakin yksilöllisten opintopolkujen räätälöinnin, kun oppilaitokset voivat täydentää tarjoamaansa koulutusta hankkimalla opetusta ja muita palveluja muilta toisen asteen koulutuksen järjestäjiltä tai korkeakouluilta.

Kaksoistutkinto tarkoittaa ylioppilastutkinnon suorittamista ammatillisen perustutkinnon lisäksi, jolloin koulutuksessa painottuu ammatillisen osaamisen ohella vahva yleissivistys. Harjun kaksoistutkintojen lukio-opetuksesta on aiemmin vastannut Virolahden kunta. Virolahti ja Hamina kuuluvat molemmat Harjun Oppimiskeskus Oy:n omistajiin.

Uusia koulutustoteutuksia ja alueellista vetovoimaa

– Yhteistyö luo synergiaa ja mahdollisuuksia toteuttaa innovatiivista koulutusta tulevaisuudessa. Alueen vetovoimaa rakentavat eri koulutusasteiden yhteistyöverkostot. Harjulla on jo nyt mielenkiintoisia yhteistyökumppaneita korkeakoulu- ja tutkimussektorilla, Mika Palosara sanoo.

Haminan kaupungin kasvatus ja koulutus -valiokunta päättää kokouksessaan 24.2. Haminan lukion yhteistyön linjauksista Harjun oppimiskeskuksen kanssa. Kaksoistutkintoyhteistyön lisäksi harkinnassa on käynnistää ratsastuspainotteisen lukiokoulutuksen valmistelu siten, että kyseinen koulutus pääsisi alkamaan syksyllä 2022.
-Harjun oppimiskeskuksen ja Haminan lukion yhteiset toimintamallit löytyvät varmasti nopeasti. Alustavat keskustelut Haminan kaupungin kasvatus- ja koulutuspalveluista vastaavan muutosjohtajan Liisa KoskiLukkarin ja Haminan lukion rehtorin Jouni Hyyrysen kanssa ovat edenneet hyvässä yhteisymmärryksessä, Palosara toteaa.

-Haminan lukio on tehnyt jo vuosia yhteistyötä Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekamin kanssa ja luonut toimivia, ammatillisen koulutuksen huomioivia käytänteitä, Palosara toteaa.

 

Luonnonvara-alan teemalukiolla kehityksen kärkeen?

Ylioppilastutkinnon suorittamisen voi yhdistää mihin tahansa Harjun luonnonvara-alan ammatilliseen perustutkintoon. Harjussa opiskellaan hevostalous-, puutarha-, maatalous-, metsäalaa sekä luonto- ja ympäristöalaa. Tarjonnalla pyritään vastaamaan vallitseviin suuntauksiin. Varsinkin puutarha-alan suosio on nousussa.

-Megatrendeinä voi nähdä luontoarvojen nousun, yhteiskunnan digitalisaation, haja-asutusalueen vetovoiman lisääntymisen etätyön mahdollisuuksien siivittämänä sekä kestävän kehityksen sen eri muodoissa. Nämä kehityssuunnat luovat mielestämme kysynnän uusille koulutusratkaisuille. Esimerkiksi luonnonvara-alan teemalukion muodostaminen alueelle voisi houkutella opiskelijoita valtakunnallisesti. Tässä voisimme olla kehityksen kärjessä, Palosara kuvailee.

Tarkoitus on, että ensimmäiset uudet kaksoistutkinnon opiskelijat aloittavat Haminassa ensi syksynä. -Jatkavilla opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa, missä ja miten he jatkavat lukio-opintojaan. Haluamme joka tapauksessa jatkaa hyvää yhteistyötä edelleen Virolahden kunnan kanssa. Meillä on lukuisia hyviä yhteistyörajapintoja, joita mielellämme viemme eteenpäin yhdessä, Palosara toteaa.

Harju järjestää kaksoistutkinto-opiskelijoille kuljetukset oppilaitosten välillä. Alkava yhteistyö ei lisää matkustamista nykyiseen verrattuna, sillä etäisyys Ravijoelta Haminan ja Virolahden lukioihin on lähes sama.

-Lisäksi verkkopedagogiikan voimakas kehittyminen antaa uusia mahdollisuuksia ajasta ja paikasta riippumattomaan koulutukseen, rehtori Palosara sanoo.

Haminan lukio toimii kaupungin keskustan tuntumassa, Ekamin tiloissa Erottajankadulla. Päätoimisia opiskelijoita lukiossa on noin 240 ja opettajia reilut kaksikymmentä. Kaksoistutkinnon suorittajia on ollut kymmenkunta, määrän uskotaan nyt vähintään tuplaantuvan.

-Etelä-Kymenlaakson oppilaitosten yhä tiivistyvä yhteistyö on sekä opiskelijoiden, oppilaitosten että koko eteläisen Kymenlaakson elinvoiman kannalta merkittävä asia. Myös oppivelvollisuuden laajentuminen toiselle asteelle avaa uutta yhteistyötä oppilaitoksille ja kiinnostavia opintopolkuja opiskelijoille. Lisäksi oppilaitosten kansainvälisten verkostojen yhdistäminen piirtää uusia näkymiä koulutustarjonnan uudistamiseksi, visioi muutosjohtaja Koski-Lukkari.

 

Lisätietoja:
Harjun Oppimiskeskus, toimitusjohtaja ja rehtori Mika Palosara p. 044 023 2980 Haminan kaupunki, kasvatus- ja koulutuspalvelut, muutosjohtaja Liisa Koski-Lukkari p. 040 199 1810