Harjun oppimiskeskuksen ratsastusalueet ovat suljettuina 5.8.2021 asti. 

Harjun oppimiskeskuksen ratsastusalueet ovat suljettuina 5.8.2021 asti. 

Harjun oppimiskeskus on koronasulun jälkeen aukeamassa asteittain, THL:n ohjeet ja suositukset huomioiden. Koronapandemiasta johtuen Harjun ratsastusalueita ei ole pystytty ylläpitämään entiseen tapaan. Ratsastusalueiden ylläpitämiseen sitoutuu henkilöresursseja, jotka ovat olleet tiukoilla koronasta johtuen. Harjun oppimiskeskus suuntaa niukat resurssinsa oppilaitoksen ydintoimintoihin. Harjun oppimiskeskus toimii vastuullisesti ja pyrkii varmistamaan ratsastusalueiden turvallisuuden pohjan ja rakenteiden sekä ratsastusympäristön osalta ennen niiden avaamista ulkopuolisille käyttäjille. Täten Harjun oppimiskeskuksen ratsastusalueet ovat edelleen suljettuina 5.8.2021 asti.